Skip naar content

TCA | Accreditation / Consortia in the Field of School Education, Vocational Education and Training, & Adult Education

Training and Cooperation Activity | Geef je uiterlijk 13 mei op via het SALTO-platform!

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Wat is het?  

Het thema van de activiteit is het opstellen van een Erasmus Plan met betrekking tot een aanvraag voor een KA120 Erasmus+ Consortium Accreditatie in het primair en/of voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en/of de volwasseneneducatie. 

We gaan 1) het programma Erasmus+ verkennen, 2) goede praktijkvoorbeelden en instrumenten uitwisselen, en 3) een eigen strategische plan te maken voor een accreditatie aanvraag voor een consortium.  

Wat leer je? 

Deelnemers leren hoe ze een KA120-aanvraag van goede kwaliteit kunnen voorbereiden. We verwachten dat alle deelnemers in staat zijn om:  

1) de behoeften van hun organisatie analyseren,  

2) doelstellingen te plannen op micro-, meso- en macroniveau,  

3) kwalitatieve en kwantitatieve doelen te stellen om de uitvoering van hun mobiliteitsprojecten voldoende te monitoren,  

4) activiteiten zo te ontwerpen dat ze de strategische doelen tot stand helpen komen,  

5) de Erasmus Quality Standards te begrijpen, en 

6) te leren hoe ze de resultaten van hun projecten kunnen integreren. 

Voor wie?  

Vertegenwoordigers van organisaties uit de sectoren po/vo, mbo en ve die een aanvraag willen indienen voor een Erasmus+ accreditatie/consortium. De TCA is bedoeld voor houders van een Erasmus Accreditatie die een aanvraag willen indienen voor een consortium. De TCA accepteert ook aanvragen van zowel regionale als lokale onderwijsautoriteiten. 

Praktische informatie 

Deze TCA zal plaatsvinden op het Griekse eiland Zakynthos. De reiskosten worden op declaratiebasis vergoed door het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training. Het verblijf (accommodatie, conferentiekosten en maaltijden) wordt geregeld en betaald door het Griekse Nationaal Agentschap Erasmus+. 

Aanmelden 

Deelnemers hebben alleen recht op deelname en vergoeding van reis- en verblijfkosten, wanneer de aanmelding via het SALTO platform is verlopen. Hiervoor maak je eerst eenvoudig een account via https://salto-et.net/login/registration, waarna je je voor TCA’s kunt aanmelden. Heb je al een SALTO account, dan hoef je je natuurlijk niet opnieuw te registreren. 

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer via het eigen Nationaal Agentschap een contract, een verslagformulier en een declaratieformulier voor gemaakte kosten. 

Wil je deelnemen aan deze TCA? Geef je dan uiterlijk 13 mei op via Events | SALTO (salto-et.net) (log in en klik op ‘Apply’). Er zijn voor Nederland drie plaatsen gereserveerd. Het NA zal de kandidaten uiterlijk 24 mei informeren over de uitslag van de selectie. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via tca@erasmusplus.nl  

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven