Skip naar content

Seminar | Engage In Inclusion

13 - 17 mei 2024 | Geef je op vóór 4 april | Een seminar voor jongerenorganisaties die inclusieve activiteiten willen uitvoeren in hun werk met jongeren met een beperking of gezondheidsproblemen.

Jeugd & jongerenwerk

Wat is het?

Het belangrijkste doel van het evenement is om competenties op te bouwen onder jongerenwerkers en NGO-jongerenleiders die inclusieve activiteiten willen uitvoeren in hun werk met jongeren. Een van de doelen is om concreet en praktisch advies te geven voor het betrekken van jongeren met een beperking of gezondheidsprobleem.

Wat leer je?

  • Je verbetert je competenties om jongeren met een beperking en gezondheidsproblemen te betrekken bij Europese activiteiten rond jongerenmobiliteit.
  • Je krijgt een praktijkgerichte aanpak bij het plannen en uitvoeren van inclusieve mobiliteitsactiviteiten voor jongeren met een beperking.
  • Je krijgt concreet en praktisch advies en methodes om de participatie van jongeren met een beperking en gezondheidsproblemen te verbeteren.
  • Je verkent waar rekening mee moet worden gehouden bij het plannen van inclusieve mobiliteitsactiviteiten voor jongeren met een beperking. 
  • Je krijgt advies over de veilige betrokkenheid van jongeren met een beperking en gezondheidsproblemen bij jongerenmobiliteitsactiviteiten.
  • Je leert rekening te houden met de behoeften van mensen met verschillende beperkingen.
  • Je identificeert mogelijke barrières en ontdekt goede praktijken en hoe deze te overwinnen.
  • Je raakt geïnspireerd door praktische voorbeelden van inclusieve mobiliteitsactiviteiten voor jongeren met een beperking.

Voor wie?

De training is bedoeld voor jongerenwerkers en organisaties die hun activiteiten rond jongerenmobiliteit inclusiever willen maken en een meer diverse doelgroep willen bereiken, in het bijzonder jongeren met een beperking en gezondheidsproblemen.

Praktische informatie en kosten

De training vindt plaats in Letland, van 13 - 17 mei 2024. De eigen bijdrage is € 75,- per persoon. De reiskosten en kosten voor training, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen. Er wordt Engels gesproken tijdens de training. 

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan tot 4 april via de website van SALTO-YOUTH; eenmalige registratie is hiervoor vereist. Op 12 april hoor jij of je bent geselecteerd. 

Meer weten?

Mandy Evers kan je er alles over vertellen

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven