Skip naar content

Strakkere deadlines voor aanvullende documenten subsidieaanvragen

Vanwege het toenemend aantal subsidieaanvragen worden de deadlines voor het indienen van aanvullende documentatie strikter gehandhaafd.

Jeugd & jongerenwerk Sport

Afwijzing onvolledige subsidieaanvragen

Vanwege het toenemende aantal subsidieaanvragen dat er per ronde wordt ingediend, heeft het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd & Erasmus+ Sport besloten dat de deadlines voor het indienen van aanvullende documentatie strenger worden gehandhaafd. Deze beslissing komt voort uit de noodzaak om de processen rondom subsidieaanvragen efficiënter te maken.

Volgens de Programmagids moeten aanvragen bij indiening volledig zijn. Als de vereiste documenten niet vóór de aangegeven deadline worden ontvangen, wordt de aanvraag als onvolledig beschouwd en afgewezen.

Overmacht? Neem tijdig contact op

In gevallen van overmacht waarin het onmogelijk is om de gevraagde documenten tijdig in te dienen, wordt organisaties verzocht vóór de deadline contact op te nemen met Erasmus+ Jeugd of Erasmus+ Sport via erasmusplus@nji.nl om mogelijke oplossingen te bespreken.

Deze striktere naleving heeft als doel de efficiëntie van het aanvraagproces te verbeteren en ervoor te zorgen dat alle aanvragers gelijke kansen hebben. Neem voor meer informatie contact op met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd & Erasmus+ Sport via 030 2306 344 of erasmusplus@nji.nl.