Skip naar content
Subnavigatie

Youthgoal #7 - Goede werkgelegenheid voor iedereen

Youthgoal 7 staat voor een toegankelijke arbeidsmarkt met kansen die tot goede banen voor alle jongeren leiden.

Achtergrond: jongeren hebben te maken met een hoge jongerenwerkloosheid, onzekere arbeidsomstandigheden, uitbuiting en discriminatie op de arbeidsmarkt en de werkplek. Het gebrek aan informatie en geschikte vaardigheden voor toekomstige werkgelegenheid verhindert dat jongeren volledig in de arbeidsmarkt kunnen worden opgenomen. Om die reden moeten maatregelen worden genomen om goede werkgelegenheid voor iedereen te garanderen.

De streefdoelen van Youthgoal #7 zijn:

  • Het scheppen van goede banen die eerlijke arbeidsomstandigheden, rechten op arbeid en het recht op een leefbaar loon garanderen voor alle jongeren;
  • Zorgen voor sociale bescherming en gezondheidszorg voor alle jonge werknemers;
  • Het garanderen van een eerlijke behandeling en gelijke kansen voor alle jongeren, om zo een einde te maken aan discriminatie op de arbeidsmarkt;
  • Zorgen voor gelijke kansen voor alle jongeren zodat zij de nodige vaardigheden ontwikkelen en praktische ervaring opdoen om de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt vlotter te laten verlopen;
  • Zorgen voor de erkenning en het onderschrijven van vaardigheden die zijn verworven via zowel stages als werkervaringsplekken, als door vrijwilligerswerk en ander niet-formeel onderwijs;
  • Het betrekken van jongeren en jongerenorganisaties als gelijke partners in de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van het werkgelegenheidsbeleid op alle niveaus;
  • Het garanderen van gelijke toegang tot kwaliteitsvolle informatie en toereikende ondersteuning om jongeren voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt en de toekomst van werk.