Skip naar content
Subnavigatie

Youthgoal #6 - Plattelandsjongeren vooruithelpen

Youthgoal #6 staat voor het scheppen van voorwaarden die jongeren in plattelandsgebieden in staat stellen zich te ontplooien. 

Achtergrond: ondanks de brede inzet van de EU voor plattelandsontwikkeling en het feit dat 20% van de EU-bevolking in plattelandsgebieden woont, zijn er verschillen tussen het leven in stedelijke en landelijke gebieden. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor gelijkheid tussen jongeren in de stad en op het platteland.

De streefdoelen van Youthgoal #6 zijn:

  • Het garanderen van een passende infrastructuur in plattelandsgebieden, om te zorgen voor een fatsoenlijke verstrekking van openbare diensten, verbindingen en huisvesting voor jongeren;
  • Ervoor zorgen dat duurzame, kwalitatief hoogwaardige banen worden gecreëerd voor jongeren in plattelandsgebieden;
  • Zorgen voor de verspreiding van verschillende activiteiten door, voor en met jongeren, ter ondersteuning van hun inclusie en ter bevordering van de lokale gemeenschappen;
  • Ervoor zorgen dat jongeren op het platteland actief aan besluitvormingsprocessen meedoen;
  • Zorgen voor gelijke toegang tot hoogwaardig onderwijs voor jongeren in plattelandsgebieden;
  • Het scheppen van een positief beeld van plattelandsgebieden; 
  • Ervoor zorgen dat plattelandstradities worden beschermd.