Skip naar content
Subnavigatie

Youthgoal #5 - Geestelijke gezondheid en geestelijk welzijn

Youthgoal #5 staat voor het verbeteren van het mentale geluk en een einde maken aan negatieve uitingen over geestelijke gezondheidsproblemen, zodat alle jongeren kunnen meedoen aan de samenleving. 

Achtergrond: in heel Europa uit een groot en toenemend aantal jongeren bezorgdheid over het grote aantal geestelijke gezondheidsproblemen onder leeftijdsgenoten, zoals hoge stress, angst, depressie of andere psychische aandoeningen. Jongeren benoemen de enorme maatschappelijke druk waarmee zij vandaag de dag worden geconfronteerd, en zeggen dat zij betere geestelijke gezondheidsvoorzieningen nodig hebben.

De streefdoelen van Youthgoal #5 zijn:

  • Het aanmoedigen van de ontwikkeling van zelfbewustzijn en een minder concurrerende houding door het bevorderen van de waardering voor individuele vaardigheden en sterke eigenschappen;
  • Bescherming van de rechten van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen om te werken en te studeren tijdens en na het gezondheidsprobleem, zodat ook zij hun ambities kunnen nastreven;
  • De ontwikkeling van een inclusieve en breed geaccepteerde benadering van geestelijke gezondheidsvoorzieningen voor iedereen, met name voor groepen jongeren uit een achterstandssituatie;
  • Het voorzien van alle beroepsbeoefenaars die met jongeren werken, familie en vrienden, van kwalitatief goede kennis wat betreft eerstehulpverlening op het gebied van geestelijke gezondheid;
  • Zorgen voor een inclusieve, respectvolle en goed gefinancierde behandeling door medische instellingen met een kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg;
  • Aandacht besteden aan preventieve maatregelen die ervoor zorgen dat jongeren worden toegerust met de kennis en de vaardigheden die vereist zijn voor een beter geestelijk welzijn;
  • Het bestrijden van opvattingen die mensen hebben over geestelijke gezondheidsproblemen door het ontwikkelen van bewustmakingsprogramma's.