Skip naar content
Subnavigatie

Youthgoal #11 - Jongerenorganisaties en Europese programma's

Youthgoal #11 zorgt voor een gelijke toegang voor alle jongeren tot jongerenorganisaties en Europese jongerenprogramma's, om zo een samenleving te bouwen die uitgaat van de Europese waarden en een Europese identiteit.

Achtergrond: miljoenen jongeren worden door jongerenorganisaties en Europese jongerenprogramma's ondersteund in hun actief burgerschap en bij het ontwikkelen van hun vaardigheden. Jongerenorganisaties en Europese jongerenprogramma's blijven echter ondergefinancierd en missen erkenning en toegankelijkheid.

De streefdoelen van Youthgoal #11 zijn:

  • Zorgen voor zichtbaarheid en het bieden van kwaliteitsinformatie over jongerenorganisaties en Europese jongerenprogramma's aan alle jongeren;
  • Zorgen voor voldoende middelen uit de EU-programma's voor jongerenorganisaties om projecten te kunnen ontwikkelen en toegang bieden tot blijvende steun om hun taken uit te voeren en hun werkzaamheden te bevorderen;
  • Zorgen voor een betere koppeling tussen jongerenorganisaties en Europese jongerenprogramma's en de onderwijsstelsels, en deze organisaties en programma's erkennen als partijen die levensvaardigheden en actief burgerschap bevorderen;
  • Het vergroten van de toegankelijkheid van Europese jongerenprogramma's, zorgen voor een op jongeren afgestemd administratieproces en het bieden van ondersteuning en goede informatie voor alle deelnemers en aanvragers;
  • Bereiken van jongeren uit een achterstandssituatie en hen ondersteunen om actief te zijn in jongerenorganisaties, jongerengroepen en EU-jongerenprogramma's;
  • Het verhogen van de middelen en het vergroten van de mogelijkheden van subsidies en de variatie van initiatieven voor jongerenorganisaties en -groepen;
  • Zorgen voor participatie van jongeren in de bestuursprocessen van Europese jongerenprogramma's.