Skip naar content
Subnavigatie

Youthgoal #10 - Duurzaam groen Europa

Youthgoal #10 staat voor het realiseren van een samenleving waarin alle jongeren zich actief voor het milieu inzetten, milieueducatie krijgen en verschil kunnen maken in hun dagelijks leven.

Achtergrond: vandaag de dag verbruiken we op een manier die het milieu niet aankan. De samenleving moet optreden tegen klimaatverandering en de toenemende bedreigingen voor het milieu, maar onze samenleving kan geen probleem oplossen dat zij niet bereid is te erkennen. Daarom moet iedereen, ook jongeren, verantwoordelijkheid nemen voor zijn dagelijks handelen en de gevolgen voor toekomstige generaties. Duurzaamheid is geen keuze, maar een verplichting.

De streefdoelen van Youthgoal #10 zijn:

  • Ervoor zorgen dat iedereen, ook jongeren, zich bewust is van de gevolgen van zijn doen en laten op het milieu;
  • Ervoor zorgen dat de gehele samenleving, en met name jongeren, optreden als aanjagers van veranderingen rond ecologische en duurzame ontwikkeling;
  • Rekening houden met de milieueffecten van iedere beleidsmaatregel en ieder sturend besluit, waarbij ervoor wordt gezorgd dat jongeren worden betrokken bij beleidsvorming over duurzame ontwikkeling op alle niveaus;
  • Het versterken van de internationale samenwerking om een einde te maken aan ecologisch schadelijke productie en consumptie;
  • Het ondersteunen en versterken van de kansen voor jongeren om als vrijwilliger in de milieusector te werken;
  • Ervoor zorgen dat iedereen, en vooral jongeren, toegang heeft tot milieuvriendelijke mogelijkheden voor een duurzamere levensstijl;
  • Het uitbreiden van onderzoek en innovatie van milieuvriendelijke oplossingen en technologieën.