Overzicht toegekende projecten

Hieronder vind je een overzicht van alle Nederlandse projecten met een toegekende subsidie Erasmus+ (gesorteerd op sector, actielijn en calljaar).

Primair en voortgezet onderwijs

KA1: mobiliteit

KA2: samenwerking

KA229: School Exchange Partnerships

Middelbaar beroepsonderwijs

KA1: mobiliteit

KA109: VET Mobility Charters

KA2: samenwerking

Hoger onderwijs

KA1: mobiliteit 

KA2: samenwerking

Volwasseneneducatie

KA1: mobiliteit

KA2: samenwerking

Jeugd en jongerenwerk

KA1: mobiliteit

KA2: samenwerking

KA3: beleidsontwikkeling