Inspiratie & resultaten

Veel van onze projecten leiden tot indrukwekkende projectresultaten. Lees hier hun verhalen, leer en raak geïnspireerd!

Filter

#Togetherathome brengt positiviteit in coronatijd

Basisschoollerares Dorien Haaima wil haar leerlingen tijdens de ‘coronatijd’ ook leuke herinneringen meegeven. Daarom brengt ze hen via eTwinning in contact met leeftijdsgenoten uit acht verschillende...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen: naar een excellente school

Internationalisering is een van de speerpunten van de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN). Daarnaast is de SSgN in het bezit van het predicaat Excellente School: internationale ervaringen vo...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

Koningin Emmaschool: werken aan een internationaal profiel

De Koningin Emmaschool in Zwolle is, mede dankzij de subsidiemogelijkheden van Erasmus+, erkend als EarlyBird-school. Dit keurmerk staat voor kwalitatief vroeg vreemdetalenonderwijs Engels op Nederlan...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

‘Een prachtig voorbeeld van wederzijdse impact’

In het project iExpress Myself is een screeningstool voor het gebruik van ondersteunende ICT-hulpmiddelen bij slechtziende en blinde kinderen met meervoudige beperkingen (ontwikkelingsleeftijd 0-4) on...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

GEO-CIRCLE vergroot circulaire awareness bij leerlingen en docenten

Van 24 t/m 28 september 2019 heeft een achttiental docenten uit Tsjechië, Duitsland en Nederland onder aansturing van het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) aan de inhoud en uitvoerin...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

Erasmus+ follow-up: Stories that Move blijft docenten en jongeren in beweging zetten

Hoe kijkt internationaal projectleider Karen Polak (Anne Frank Stichting) terug op het eerste loopjaar van de online toolbox tegen discriminatie Stories that Move? De toolbox werd in juni 2018 gelance...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

Techniques for European Primary Schools (TEPS): aan de slag met wetenschap en techniek op de basisschool

Wetenschap en techniek in de klas, hoe pak je dat aan? Het project TEPS stelt docenten en leerlingen in staat om op een veilige en eenvoudige manier met techniek in de klas aan de slag te gaan.

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

Playing Ever After: Engelse taalverwerving door spelend leren op de basisschool

Yvonne Scherphof (coördinator Such Fun-programma Den Bosch) ging samen met het NA Erasmus+ op zoek naar partnerscholen voor het KA219-project Playing Ever After, dat Engelse taalverwerving bij leerlin...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

Mobiliteit voor docenten Carolus Clusius College: ‘De CLIL-didactiek die de docenten leerden, is direct toepasbaar’

Het Carolus Clusius College noemt zich een wereldschool: internationalisering staat er voorop. Vanwege de ontwikkeling van nieuwe onderwijsarrangementen voor twee leerroutes heeft het team diverse sch...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

On the move in Europe: naar een democratisch en multicultureel Europa

“De komst van vluchtelingen is een pittige uitdaging voor heel Europa”, stelt Irene Keizer, docent Frans en coördinator Global Citizenship en Internationalisering van RSG Slingerbos in Harderwijk. “Da...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

European Super Skills

Activiteiten en reizen maken kwetsbare kinderen van SBO Merlijn sociaal sterker. “Dankzij het project European Super Skills worden onze kinderen sociaal sterker”, stelt Judith Pijpers, leerkracht op b...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

"We zetten in op versterken van sociale vaardigheden, dat voor veel leerlingen niet vanzelfsprekend is"

Judith Pijpers is leerkracht in de bovenbouw op basisschool Merlijn in Den Haag. Een basisschool voor speciaal basisonderwijs. Ze richten zich op leerlingen die wat meer ondersteuning nodig hebben, le...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

Stories that Move: online toolbox tegen discriminatie

De online toolbox Stories that Move helpt om onderwerpen als antisemitisme, racisme en discriminatie bespreekbaar te maken in klaslokalen in heel Europa. De Anne Frank Stichting heeft een coördinerend...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

“Europa is het speelveld van jongvolwassenen”

Kinderen stimuleren en uitdagen, good practices uitwisselen en een internationaliseringsbeleid ontwikkelen. In het project IMPACT werkt de hogeschool Saxion samen met vijf Europese basisscholen aan Eu...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

"Er is meer wat ons bindt dan wat ons scheidt"

Ondernemerschap, kritisch denken, creativiteit en cross-culturele communicatie. Deze 21e-eeuwse vaardigheden zijn hard nodig om leerlingen klaar te stomen voor de steeds verder globaliserende samenlev...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

"Ideeën verspreiden zich als een lappendeken"

Met de subsidiemogelijkheid mobiliteit van personeel doen onderwijsmedewerkers praktijkervaring op in het buitenland. Zij leren in een andere omgeving een andere onderwijsaanpak. De resultaten van dez...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case
Filter op sector
Filter op prioriteiten
Filter op jeugd & jongerenwerk