Skip naar content

De + van Learning Hub Friesland

docent wereldkaart

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een internationale impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Vernieuwing in internationale samenwerking

Learning Hub Friesland wil Friese scholen verbinden aan scholen en andersoortige organisaties in het buitenland. Europees samenwerken geeft leerlingen en medewerkers van scholen geweldige kansen voor persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Bijvoorbeeld met internationale leerweken, docentenuitwisselingen en samenwerken aan onderwijsvernieuwing. De betrokkenen partijen zoomen daarbij in op het thema 'computational thinking', wat minder technisch is dan het klinkt. Frank, Simon, Mirjam en Roos vertellen hun verhaal.

Primair en voorgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Kijk hier naar hun verhaal:

Een kijkje nemen bij scholen en bedrijven die het anders doen, uitzoomen op je eigen onderwijssysteem of -materiaal, een stap buiten je comfortzone. Vernieuwing komt dichterbij als je samenwerkt in internationaal verband, dat is de overtuiging van Learning Hub Friesland.

Learning Hub helpt om eerste ideeën uit te werken tot volwaardige projectaanvragen voor Europese samenwerking en EU-financiering. Medeoprichter Frank Hiddink: ‘In de regio wordt nog weinig gebruikgemaakt van Europese samenwerkingsmogelijkheden. We willen helpen om dit te verbeteren, van basisonderwijs tot hoger onderwijs. Erasmus+ is een belangrijke facilitator in het geheel.’

Collega Simon Tubb vult aan: ‘We hebben een super mooie mix van scholen en inhoudelijke partnerorganisaties uit verschillende landen. Via Erasmus+ hebben we allerlei mooie middelen en tools waardoor alles goed loopt en het project breed wordt gedeeld. We hopen op een grote impact zodat steeds meer scholen willen meedoen.’

Basisschoolleerkracht Mirjam van der Sloot legt uit waarom zij computational thinking toepast in de klas. ‘Ik wil leerlingen meenemen in het verhaal van wetenschap en techniek. Al is het maar om er kennis mee te maken en te weten dat ze er zelf ook iets mee kunnen.’

Het CULT TIPS-project gaat over cultureel erfgoed en werkt met computational-methodes. Volgens cultuurcoach Roos Heesterbeek heeft computational thinking niets te maken met digitale lessen, maar meer met denken als een computer en zo stapsgewijs problemen analyseren. ‘Dat neemt angsten weg bij leerkrachten, want dat kunnen ze zeker. Uitwisselingen zijn hierbij ook heel waardevol. Even bij elkaar in de keuken kijken en een andere mindset ervaren.’