Skip naar content

Agenda

Meld je aan voor (online) events over het programma Erasmus+ en internationalisering!

Terugblik: inspiratieverhalen tijdens TCA ‘Inclusion’ Role Models in Florence

Hoe stimuleer je studenten die bepaalde belemmeringen ervaren om toch naar het buitenland te gaan? Deze vraag stond centraal tijdens de TCA over ‘inclusion’ rol models, die van 7 t/m 9 mei 2022 plaatsvond in Florence. Onze collega Matthijs Harmsen was daarbij, samen met vier afgevaardigden uit het Nederlandse onderwijs. Hoe hij deze TCA heeft ervaren? Dat lees je hier in een kort verslag.

Hoger onderwijs

Vanuit Nederland waren aanwezig: onze collega Matthijs Harmsen (Programmabeheerder HO), Daniëlle Murk (Universiteit Maastricht), Birgit Grimbergen (REA College), Marianne Beckers (Herman Broerenschool) en Don Zwiers (Hogeschool Leiden). 

‘Inclusion’ role models

Het Nationaal Agentschap in Italië heeft 4 type rolmodellen, ook wel ambassadeurs genoemd, geïdentificeerd (inclusion-, sustainability-, excellence- and resilience role models). Met de verhalen van deze rolmodellen hopen we meer studenten te enthousiasmeren om deel te nemen aan het Erasmus+ programma. Voor groepen die bepaalde belemmeringen ervaren kan het een grotere stap zijn om naar het buitenland te gaan, maar de inspirerende verhalen van onder andere de ‘inclusion’ role models maken duidelijk dat er ontzettend veel mogelijk is.   
 

Luisterend naar de verhalen krijg je pas echt bewondering voor hoe deze mensen in het leven staan en wat Erasmus voor hen heeft betekend. Matthijs Harmsen

Public speaking

Tijdens de TCA werden de deelnemers getraind in public speaking. Op de laatste dag mocht iedereen de opgedane lessen direct in de praktijk brengen door hun verhaal te presenteren voor een groep potentiële Erasmus+ deelnemers. Tussendoor was er veel tijd om te netwerken en ideeën uit te wisselen over hoe een role model network het best tot zijn recht kan komen. . 
 

Europese saamhorigheid

Op 9 mei werd tevens de Dag van Europa gevierd. De dag waarop we stil staan bij het feit dat de Europese Unie ooit is opgericht om de vrede in Europa te bewaren en om alle burgers in de EU een goede levensstandaard te kunnen garanderen. De TCA werd dan ook geheel in stijl afgesloten met een concert van het Erasmus+ orchestra. Dit alles in de magische omgeving van de bakermat van de renaissance, Florence.
 

Bovenal was het echt een genot om de Europese saamhorigheid te ervaren en buitenlandse collega’s beter te leren kennen. Matthijs Harmsen

WilWeg ambassadeurs netwerk

De Nuffic-afdeling WilWeg kent reeds een aantal jaren een succesvol ambassadeursnetwerk. Door middel van video’s en presentaties vertellen onze ambassadeurs hoe hen de buitenlandervaring is bevallen. In samenwerking met Erasmus+ zullen we komend jaar ook hier meer specifiek stilstaan bij inclusieverhalen.  
 

Ben of ken jij toevallig zo'n student die onlangs naar het buitenland is geweest voor studie, stage of tussenjaar? Nieuwe WilWeg-ambassadeurs kunnen zich tot 29 juli 2022 aanmelden via deze link.

Laat je ook inspireren tijdens een TCA in het binnen- of buitenland

TCA staat voor Training and Cooperation Activities, die Nationale Agentschappen Erasmus+ organiseren om onderwijsinstellingen uit heel Europa aan elkaar te verbinden en om van en met elkaar te leren. 

Werk je in het onderwijs en wil je zelf deelnemen aan een TCA? Houd de agenda in de gaten voor de toekomstige TCA’s en bijbehorende voorwaarden.