Skip naar content

We willen dat onze leerlingen betrokken wereldburgers worden

studente met bril en laptop

Digitalisering in het onderwijs bevorderen

Het programma Erasmus+ steunt alle deelnemende organisaties bij het gebruik van digitale tools en leermethoden als aanvulling op fysieke activiteiten, om de samenwerking tussen de partnerorganisaties en de kwaliteit van leer- en onderwijsactiviteiten te verbeteren.

Nederlandse en Turkse docenten ontwikkelen samen lessenreeks over duurzaamheid

Project Go Digital for a Greener Future was het eerste project van Erasmus+ van het Varendonck College in Asten. Het idee is om docenten te trainen op het gebied van duurzaamheid. De school heeft nóg geen accreditatie, maar het project is zo succesvol dat ze daar wel werk van willen gaan maken. Projectcoördinator Corien van den Broek vertelt meer.

Hoger onderwijs

Het Varendonck College is al langer actief met internationalisering, maar was nog niet bekend met Erasmus+. Corien: “Via een collega hoorden we van een Turkse school dat ze een projectidee hadden voor een leerlingenuitwisseling en ze vroegen of wij wilden meedoen. Toen we het plan voor de uitwisseling gingen uitwerken, kwam Erasmus+ met het idee voor een docentenuitwisseling om samen lesideeën te bedenken. Dat leek ons ook heel goed.”

Aan het begin van het project ontmoeten de docenten elkaar in Ankara voor een workshop over VN-duurzaamheidsdoelen en didactiek. “Door deze workshop hebben we de focus verlegd naar bredere duurzaamheidsdoelen”, vertelt Corien. “Die gaan verder dan milieu en betrekken ook armoede, rechtvaardigheid en diversiteit. Dat vinden we belangrijk, want een fijn leven gaat over meer dan een goed milieu. Het is goed om ook naar sociale duurzaamheid te kijken.”

Het project heeft bij iedereen vooroordelen weggenomen Corien van den Broek

Internationale collega’s

Na de workshop zijn veertien Nederlandse en Turkse docenten aan de slag gegaan als internationale collega’s. De eerste lessen zijn vervolgens getest in een pilot-groep van Nederlandse en Turkse leerlingen. Met een Teams-verbinding werkten ze tegelijkertijd aan de opdrachten. “De eerste les verliep moeizaam en ongemakkelijk, maar dat veranderde snel. Uiteindelijk vonden ze het gaaf om met iemand van een andere cultuur over het onderwerp te praten. Je krijgt zo een andere kijk op dingen. Internationale samenwerking heeft zeker toegevoegde waarde.”

De docenten maakten in totaal zestien lessen, vakoverstijgend en geschikt voor verschillende disciplines. Corien: “De lessen hebben ook een internationale invalshoek, want duurzaamheid is geen nationale kwestie. Alle lessen staan op een platform en zijn wereldwijd beschikbaar.” Het idee is om leerlingen tot actie te motiveren. “Ieder lesplan begint met de cognitieve fase: het overbrengen van informatie. Daarna volgt de betrokkenheidsfase, waarbij leerlingen empathie krijgen voor het onderwerp. Tot slot is er activatie: echt iets doen. We willen dat onze leerlingen betrokken wereldburgers worden, die iets willen doen en iets kunnen doen.”

Het was leerzaam om buiten mijn eigen belevingswereld te treden Corien van den Broek

Samenwerken in andere cultuur

Corien vindt het voor elke docent een aanrader om samen te werken met iemand in een andere cultuur. “Het is waardevol om daar te zijn en te zien hoe docenten in het buitenland tegen onderwijs aankijken. Het project heeft bij iedereen vooroordelen weggenomen. Gewoon door een andere kant te zien van elkaars cultuur.” Persoonlijk vond ze het ook leerzaam om een projectplan te schrijven. “Je moet heel goed nadenken over waarom je iets wil en wat je wil bereiken. Daar heb je niet altijd zo uitgebreid de tijd voor. Ook was het leerzaam om buiten mijn eigen belevingswereld te treden. Ik heb een hele goede band opgebouwd met de Turkse docenten; we zijn echt vrienden geworden.”