Skip naar content

Play Equal

docent wereldkaart

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een internationale impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Play Equal: gelijke kansen voor iedereen

Hoe vergroot je gelijke kansen op school voor alle jongeren? Dat is het uitgangspunt van het Erasmus+ project Play Equal, een Europese samenwerking tussen scholen en gemeenten uit Nederland, Duitsland en Oostenrijk.

Op 31 mei deelden de projectpartners de resultaten tijdens een wrap-up event in de School Voor de Toekomst in ’s-Hertogenbosch.

Middelbaar beroepsonderwijs

“Iedere jongere moet de kans krijgen om zijn of haar mogelijkheden volledig te benutten. Met het project Play Equal willen we de kans op een gelijkwaardig startpunt in het leven voor jongeren vergroten”, aldus Sophie Borgers-Saad Eddin, beleidsadviseur en projectleider van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Voor het project Play Equal ging de gemeente ’s-Hertogenbosch een Europees partnerschap aan met Börde-Berufskolleg, Kreis-Soest, Steirische Volkswirtschaftlige Gesellschaft en Polytechnische Schule Leibnitz uit Oostenrijk en Duitsland.

Ook lokaal werden samenwerkingspartners gevonden: de Bossche Vakschool en het Koning Willem 1 College in ’s-Hertogenbosch. Avans Hogeschool en Ondernemend Onderwijs ’s-Hertogenbosch werden daarnaast als extra partners aangetrokken, als externe adviseurs en ondersteuning voor- en vanuit het werkveld.

“Gelijke kansen bereiken we alleen samen”

Sophie Borgers-Saad Eddin, projectcoördinator Play Equal

Sociale inclusie op scholen vergroten

De internationale partners van Play Equal richten zich voor dit project specifiek op de doelgroep vmbo-, mbo- en ISK-leerlingen (tussen de 12 en 19 jaar).

Het project ging van start in januari 2020. De partners kregen vrij snel te maken met tegenslagen als gevolg van de coronacrisis, maar ook met nieuwe kansen: aangezien er geen fysieke bijeenkomsten meer mogelijk waren, bracht digitaal onderwijs uitkomst.

De partners deden onderzoek en ontwikkelden gezamenlijk een (digitale) toolkit voor scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties, om kansengelijkheid en sociale inclusie op scholen te helpen vergroten.

Een van de opbrengsten is de Gelijke Kansen Scan (Equal Opportunities Scan). Deze mapping tool biedt de mogelijkheid tot een snelle en efficiënte zelfevaluatie op de eigen organisatie rondom het thema sociale inclusie. Het geeft antwoord op vragen als ‘hoe presteert onze organisatie op het gebied van gelijke kansen?’

Daarnaast is speciaal voor jongeren een draaiboek voor het organiseren van een Hackathon ontwikkeld: een interactieve werkvorm om nieuwe oplossingen voor het vergroten van gelijke kansen boven tafel te krijgen. In samenwerking met studenten en professionals van Avans en Ondernemend Onderwijs werd een blueprint (draaiboek) ontwikkeld, waarmee de partners zelf een grote hackathon organiseerden in november 2021.

Dit event kon op het laatste moment helaas niet 100% ‘fysiek’ doorgaan, maar werd alsnog in een hybride vorm een succes.

Verspreiding van projectresultaten

Op 31 mei jl. werden de eindresultaten gepresteerd tijdens een wrap-up event in de School Voor de Toekomst van het Koning Willem 1 College. Studenten, onderwijsprofessionals en jongerenwerkers reageerden enthousiast: “Ik ben erg blij dat ik hierbij was!”, vertelde een van aanwezigen.

Wil je meer weten over het project Play Equal en graag zelf aan de slag met de digitale toolkit voor scholen en organisaties?

Neem dan contact op met projectcoördinator Sophie Borgers-Saad Eddin van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De digitale toolkit is binnenkort ook direct te downloaden via playequal.eu.