Skip naar content

PenNed: 'Wij willen door virtuele oefenbedrijven het aantal NEET-jongeren in Europa verlagen"

In het najaar van 2018 liep het internationale project PenNed bij Stichting Praktijkleren, waarin scholen virtuele oefenbedrijven (practice enterprises, ookwel PE's genoemd) hebben gestart. Het concept is onderdeel van EUROPEN-PEN Worldwide, een organisatie die ruim 7000 oefenbedrijven in 40 landen faciliteert. Een van de doelen van de projectpartners is het aantal NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training) in Europa te verlagen.

Middelbaar beroepsonderwijs

Mbo-studenten zijn niet altijd voldoende voorbereid op werken in een (stage)bedrijf: het ontbreekt deze studenten vaak nog aan belangrijke vaardigheden als ondernemerschap en 21e-eeuwse vaardigheden (zoals samenwerken, communicatieve vaardigheden en probleemoplossend denken). Een practice enterprise is hiervoor de perfecte oplossing: learning by doing.

Een practice enterprise is een virtueel oefenbedrijf waarin trainees (leerlingen, studenten of werkzoekenden) beroepsgerichte en algemene vaardigheden aanleren - zoals verkopen, inkopen, factureren, corresponderen, telefoneren, administreren, plannen en overleggen. Alles in een practice enterprise is echt, behalve dat er  virtuele producten worden geleverd en er geen 'echt' geld in omloop is. Medewerkers, klanten, systemen en transacties zijn verder levensecht.

Het project PenNed wordt in het kader van Erasmus+ uitgevoerd door Stichting Praktijkleren en de projectpartners Gilde Opleidingen, ROC Nijmegen, EUROPEN-PEN International (Duitsland), Cofep (België) en Fundació Inform (Spanje). 

Het doel van de internationale projectpartners is tweeledig:

  • Door het gebruik van het concept van practice enterprises voortijdig schoolverlaten bij jongeren verminderen en voorkomen, en het aantal jongeren in een NEET-situatie (Not in Education, Employment or Training) in Europa verlagen.
  • Het ontwikkelen van een model van innovatieve maatregelen, waardoor het concept van practice enterprises actueel en toekomstbestendig blijft.

35 practice enterprises gestart in Nederland

Elk half jaar komen de samenwerkingspartners bij elkaar om de voortgang te bespreken. Ellen Versantvoort, projectleider PenNed: "Na het eerste jaar van het tweejarige project liggen we goed op schema met onze tussendoelen. Er is een Nederlands central office (coördinatiecentrum) geopend en er zijn maar liefst 35 actieve practice enterprises gestart, in plaats van de vijf oefenbedrijven waar we in eerste instanties op hoopten. Verder vordert de ontwikkeling van een toolbox voor begeleiders van een practice enterprise gestaag."

We hebben een primeur: dit jaar doen voor het eerst 9 Nederlandse oefenbedrijven mee aan de internationale handelsbeurs BELFAIR 2020 in Mechelen" Arianne Schekkerman, coördinator PenNed

ExPEdition Nijmegen

Tijdens de projectbijeenkomst 'ExPEdition Nijmegen', die de projectpartners in oktober 2019 organiseerden, kwamen stakeholders uit het bedrijfsleven, re-integratiedomein, docenten, schoolleiders en SBB bij ROC Nijmegen bijeen om het concept van practice enterprises in het beroepsonderwijs te bespreken.

In drie rondetafelsessies werd gesproken over de samenwerking van oefenbedrijven met echte bedrijven en instellingen, over de werknemer van de toekomst en over het toekomstbestending maken van het concept learning by doing. Na afloop van de sessies waren de belangrijkste conclusies:

  • Samenwerking tussen bedrijven en scholen loont in meerdere opzichten.
  • Van studenten wordt ook inzicht in het totaalproces verwacht, naast de juiste social skills en beroepshouding.

Arianne Schekkerman, coördinator PenNed, vult aan: "Voor Stichting Praktijkleren en PenNed liggen er dus veel kansen. Zo hebben we half maart een primeur: dit jaar doen voor het eerst negen Nederlandse oefenbedrijven mee aan de grote internationale handelsbeurs BELFAIR 2020 in Mechelen!"

Verkenning eTwinning als communicatiemiddel 

In februari 2020 kreeg de practice enterprise Greenhouse van het Mondriaan College bezoek van twee projectmedewerkers van eTwinning. Bedrijfsleiders Miranda Sidler en Thomas Verhoeven werken mee aan een test van eTwinning voor Europese scholen die een practice enterprise runnen: samen met een school in Spanje en een nog te zoeken school in een ander Europees land gaan ze verkennen wat eTwinning kan toevoegen aan het internationale netwerk van practice enterprises.