Skip naar content

EMBED: 'Je moet kijken welke onderdelen online en welke fysiek kunnen of moeten'

Op naar volwassen toepassing van blended onderwijs

George Ubachs is algemeen directeur van European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), een samenwerkingsverband met dertig leden van meer dan tweehonderd universiteiten. Hij is betrokken bij het EMBED-projectpartnerschap over blended onderwijs. ‘‘On campus onderwijs kopiëren naar online onderwijs kan niet meer.”

Hoger onderwijs

Strategisch partnerschap EMBED had niet als doel enkel richtlijnen te maken voor blended onderwijs, benadrukt George. “Het doel was om tot een model te komen waarbij universiteiten kunnen kijken of en hoe ze de blended aanpak integreren in hun onderwijs. In de projectsamenwerking hebben we dit model ontwikkeld en getest bij de aangesloten partijen.”

EMBED: European Maturity model for Blended Education

Het model gaat uit van het concept ‘maturity’. Een universiteit (of faculteit) bereikt deze ‘volwassenheid’ als het op het niveau zit van een lerende organisatie die weloverwogen beslissingen baseert op bewijs. George: “Je gaat dan van experimentele, incidentele toepassing naar volledige integratie van blended toepassingen. Op micro-, meso- en macroniveau: van cursusontwikkeling naar programma-ondersteuning naar instellingsondersteuning.”

In de combinatie van fysiek en online onderwijs is er volgens George steeds meer sprake van een bewuste keuze. “Je moet kijken welke onderdelen online en welke fysiek kunnen of moeten om de leerdoelen te bereiken. Met een institutionele assessment kun je achterhalen waar je staat, wat je wel doet en wat nog niet. En op welke onderdelen iets mature is of nog niet. Je hebt een roadmap waarmee je jezelf kunt toetsen om vervolgens een plan te maken om te verbeteren.”

Research, modelontwikkeling en programma

Het project liep van 2017-2020 en de kerngroep bestaat uit KU Leuven, TU Delft en University of Edinburgh. In het project heeft iedere partner zijn rol gepakt. Zo heeft KU Leuven vooral bijgedragen met research en TU Delft heeft het model ontwikkeld. University of Edinburgh heeft een programma gemaakt over hoe het te gebruiken is: MOOC (Massive Open Online Course).

De kernpartners van EMBED staan nu aan de basis van een vervolg: Digitel Pro, een tweejarig project waarbij universiteiten een programma kunnen volgen om hun onderwijs verder te digitaliseren. Online onderwijs vraagt een eigen benadering en didactiek, weet George. “Online is niet wat er op de campus gebeurt. Het zijn geen video’s van sprekende professoren. De variatie is breder met online onderwijs.”

Online met corona: practise what you preach

Vanwege de corona-uitbraak moest het Strategisch partnerschap halverwege het project online verder. George: “Gelukkig zijn we heel ervaren met online overleg. Zo konden we het toch volbrengen.” TU Delft, KU Leuven en de open universiteiten zijn ambassadeurs van blended, hybride en online onderwijs en als rolmodel kunnen zij laten zien wat digitalisering betekent. “Digitalisering van onderwijs staat bij iedere universiteit op de agenda en er is veel vraag naar. Dan moet je wel de kunst van online onderwijs kennen.”

De noodzaak van het project heeft zich ook bewezen. “Universiteiten waren duidelijk niet klaar voor online, digitaal onderwijs. Door corona zijn ze door de mand gevallen. De mindset is veranderd en universiteiten staan er nu voor open om digitalisering toe te passen. Ze moeten ook wel. Als niets online was gegaan, had het onderwijs compleet stilgestaan. Het is zaak om het momentum vast te houden, want we kunnen niet door zoals afgelopen jaar.” Online onderwijs is niet alleen een alternatief in een pandemie. Het moet onderwijs continu versterken. “De stimulans bij docenten moet niet zijn om studenten tijdens een pandemie te kunnen bedienen, maar om het onderwijs te vernieuwen.”

Digitaliseringsprojecten bij Erasmus+

Digitale technologie en ontwikkelingen spelen een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Het is belangrijk dat jong en oud goed uitgerust is om hiermee om te gaan. Erasmus+ subsidieert daarom projecten die hieraan bijdragen en steunt alle deelnemende organisaties bij het gebruik van digitale tools en leermethoden als aanvulling op fysieke activiteiten, om de samenwerking tussen de partnerorganisaties en de kwaliteit van leer- en onderwijsactiviteiten te verbeteren.

Wie zijn betrokken bij EMBED?

Het EMBED-projectpartnerschap is opgezet door EADTU (als coördinator) samen met KU Leuven (België), TU Delft (Nederland), Aarhus University (Denemarken), University of Edinburgh (Verenigd Koninkrijk), Dublin City University (Ierland) en Tampere University of Applied Sciences (Finland).

Blended, hybride en online onderwijs

Synchronous Hybrid: deel van de groep online en een deel fysiek aanwezig.

Blended: mix van verschillende werkvormen, zoals theorie- en praktijklessen, alleen en in een groep leren én de mix van online en offline.

Online: volledig digitale en online lesvorm.

Dit artikel verscheen eerder in magazine Erasmus+ 2022 >