Skip naar content

Dag van de Leraar - 5 oktober

Primair en voortgezet onderwijs leerlingen aan het werk

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een Europese impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Onze leraar van de dag: Irma van der Ploeg

Irma van der Ploeg is twee dagen per week leerkracht in groep 8 en coördinator van de plusgroep en internationalisering op de Zijlwijkschool in Leiden. Vanuit diverse internationaliseringsprojecten bezocht ze veel buitenlandse scholen. Ze zag hoe het onderwijs in het buitenland wordt vormgegeven en ontdekte welke aspecten zij als leerkracht kan inzetten om het onderwijs kan verrijken. Haar school won de prijs voor het beste internationale eTwinning-project in het basisonderwijs: Sharing our past, shaping our future.

Primair en voortgezet onderwijs

Wat hebben jullie gedaan in het winnende project?

"Voor dit project werkten we samen met zes scholen in vijf Europese landen: Verenigd Koninkrijk, Polen, Spanje, Finland en Kroatië. Onze leerlingen leerden leeftijdsgenoten kennen uit die landen én zijn er zelf op bezoek geweest. Met het project willen we Europese studies een plek geven op de basisschool. Alle deelnemende scholen vinden het belangrijk om leerlingen iets mee te geven over de Europese geschiedenis. De afgelopen twee jaar zijn we als leerkrachten samen met leerlingen aan de slag gegaan om een lesprogramma over Europa op te zetten."

Waarom ben je zo gericht op het buitenland?

"Ik vind het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd internationaal perspectief ontwikkelen. Kijken over de grens biedt vele voordelen. Zo draagt een uitwisseling naar een ander land bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Kinderen en volwassenen bevinden zich in een andere omgeving en stappen uit hun comfortzone.

Ze leren omgaan met onbekende situaties, moeten zelf ondernemen en initiatief nemen. Ook leren ze om zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen in een ander land. En ze leren samenwerken met leeftijdgenoten die een andere taal spreken. Bovendien ontstaan er nieuwe vriendschappen. Ze leren over verschillende culturen, normen en waarden."

Heb je daar veel aan in Nederland?

"Internationalisering is een middel om je voor te bereiden op de realiteit zoals die er is. Onze samenleving wordt steeds multicultureler en deze culturele en cognitieve diversiteit werkt door in het onderwijs en het werkveld. Door internationaal gericht te zijn doe je kennis op over landen die verder gaat dan stereotypen. Het gebruik van eTwinning en het zien en ervaren van gezamenlijke projecten is een groot voordeel voordat je elkaar live ontmoet. Je kent elkaar dan al een beetje."

Wat is de belangrijkste les die je zelf hebt geleerd?

"Een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd, is dat een reis naar een ander land kan zorgen voor creatieve chaos. Deze chaos heeft voordelen, want zonder chaos blijf je vasthouden aan structuur en dat kan de creativiteit inperken. Je krijgt nieuwe ideeën en gaat ‘out of the box’ denken. Het zorgt voor vernieuwing en zet je eigen denkwijze op z’n kop. Er zijn vaak te veel spiegels, daar waar er ramen zouden moeten zijn."

Wat adviseer je andere leerkrachten?

"Ik zou leerkrachten adviseren om zich bewust te worden van culturele verschillen en juist ook de overeenkomsten. Dat kan dicht bij huis, maar ook in een ander land. We moeten meer naast elkaar en van elkaar leren. Ik denk dat leerkrachten in het algemeen professioneler met deze verschillen moeten omgaan. Ieder kind is gelijkwaardig en ieder kind heeft zijn eigen kwaliteiten. Voor succesvolle interculturele communicatie is het essentieel om ‘anders’ niet als ‘slechter’ te zien. Het is mooi als een school samen met alle betrokkenen aan het werk gaat met diversiteitscompetenties. Zeker in tijden dat wij-zij-denken en anti-immigratiesentimenten steeds meer ruimte lijken te krijgen, is het zaak om met z'n allen te zorgen voor een veilig en inclusief klimaat op school."

Waar begin je met zoiets?

"Via het platform van eTwinning kun je partnerscholen vinden om een gezamenlijk project te starten. Zo haal je de wereld binnen je school. Daarnaast kun je via Erasmus+ een subsidie aanvragen voor fysieke uitwisselingen."

Vraagt het niet heel veel tijd?

"Niet als je het geïntegreerd aanbiedt. Ik combineer het bijvoorbeeld met de lessen Engels. Daar kun je eTwinning heel goed bij gebruiken. Voor mij vraagt het niet veel tijd, maar ik ben dan ook heel enthousiast. Op mijn school zijn we met vier heel enthousiast en het bestuur staat erachter. Dan kom je er wel. Al heb ik natuurlijk het liefst dat iedereen meedoet en de voordelen ziet van internationalisering."

Waar ben je nu mee bezig?

"Op 11 oktober starten we met een nieuw project: Future Classroom by STEAM Education. Hierbij willen we onze kennis, vaardigheden nog meer benutten en uitdragen. Dit project loopt tot en met juni 2023. We zijn altijd wel bezig met vernieuwende projecten. Vorig schooljaar hebben we bijvoorbeeld een Design Thinking Challenge ontwikkeld en uitgevoerd voor kansengelijkheid. Hierbij hebben de leerlingen van groep 7 samengewerkt met leerlingen uit Agora voortgezet onderwijs en studenten van de pabo. Samen benaderen ze het probleem in stappen en komen zo tot oplossingen om de kansenongelijkheid tegen te gaan. Met de innovatiesubsidie van de gemeente Leiden hebben wij een reportage van gemaakt waarvan een verkorte versie waarschijnlijk wordt getoond tijdens de Nacht van de Leraar."