Skip naar content

World Youth Skills Day

Groepsfoto van deelnemers van ESN
Erasmus Student Network logo

Erasmus Student Network

Het creëren van een thuis ver van huis. Het Erasmus Student Network (ESN) is de grootste internationale studentenorganisatie in Europa en richt zich op studentenuitwisseling, voornamelijk binnen het programma van Erasmus+.

Jongeren aan het woord over internationale vaardigheden

De Verenigde Naties hebben 15 juli uitgeroepen tot World Youth Skills Day. Dit is de dag waarop wordt stilgestaan bij hoe belangrijk het is dat jongeren de juiste ervaringen opdoen om zich klaar te maken voor de toekomst. Steeds meer jongeren kiezen ervoor om een periode in het buitenland te studeren, stage te lopen of om vrijwilligerswerk te doen. Welke vaardigheden doen ze daar zoal op? In samenwerking met Erasmus Student Network The Netherlands laten we vier (oud-)studenten aan het woord.

Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Bora Fidan

  • heeft een periode in het buitenland gestudeerd. 
  • is nu vrijwilliger bij ESN International.

Met de ervaring die Bora in het buitenland heeft opgedaan, heeft hij goede interculturele vaardigheden ontwikkeld. ‘In aanraking komen met verschillende culturen plaatst de boel in perspectief. Ik kan nu makkelijker omgaan met mensen uit een ander land. Tegelijk heeft het mij ook aan het denken gezet over onze eigen cultuur. Inkomende studenten vragen mij nu bijvoorbeeld waarom bepaalde dingen in Nederland zo gaan zoals ze gaan. Dan denk ik: “Hmm, waarom doen we dat hier eigenlijk zo?”.’

 

portretfoto van Bora Fidan en groepsfoto van Bora en andere studenten

Evi Rongen

  • heeft met Erasmus+ een semester in Ierland gestudeerd.
  • heeft ook een periode in Zweden gezeten.

De Erasmus-ervaringen van Evi hebben haar geholpen om cultureel bewust en ruimdenkend te zijn. ‘In gesprekken met medestudenten uit andere landen werd ik mij heel erg bewust van mijn eigen voorrechten, standpunten en ideeën. Ik leerde open te staan voor en echt te luisteren naar perspectieven van anderen zonder te oordelen. De relaties die ik eraan heb overgehouden zijn daardoor ook veel betekenisvoller geworden.’

 

portretfoto van Evi Rongen en groepsfoto van Evi met andere studenten

Jonli So

  • is op uitwisseling geweest naar Australië (niet via Erasmus+). 
  • was daar betrokken bij project DIGIPASS (een project van Erasmus+).

Naast interculturele, heeft Jonli ook andere vaardigheden opgedaan. ‘Tijdens mijn Erasmus-ervaring heb ik organisatorische en leiderschapsvaardigheden ontwikkeld. Deze kon ik na mijn uitwisseling gelijk inzetten toen ik ESN ontdekte en ik lokaal mentor, commissie- en bestuurslid werd. Met deze ervaring kon ik echte wereldervaring opdoen. Ik werk nu graag met internationale collega’s en overbrug de kloof tussen culturele (werk)verschillen (ethiek)!’

 

twee portretfoto's van Jonli So

Damian Slobbe

  • met Erasmus+ een periode in Hongarije gestudeerd.
  • is nu ESN-voorzitter bij Inholland Rotterdam. 

Damian is van nature een netwerker, een vaardigheid die hij vóór zijn uitwisseling al had. Toch was het voor hem ook een waardevolle ervaring. ‘Mijn aanpassingsvermogen en zelfstandigheid hebben echt een boost gekregen! Deze kans heeft ervoor gezorgd dat ik met verschillende culturen overweg kan. Bovendien is het mij uiteindelijk gelukt om in korte tijd een netwerk in Budapest op te bouwen die ik kon benaderen voor stagemogelijkheden aan het eind van mijn uitwisseling. Het heeft mijn perspectief aanzienlijk verbreed en me gevormd tot iemand die het internationale aspect omarmt en waardeert.’

portretfoto van Damian Slobbe met Hongaarse vlag