Skip naar content

ImpACT+: met jongeren op zoek naar wetenschappelijk bewijs voor impact

Welke impact hebben internationale jongerenprojecten op de deelnemende jongeren en hun omgeving? En hoe meet je deze impact? The Youth Company ontwikkelde met zes andere Europese jongerenorganisaties ImpACT+, een onderzoek door, met en over jongeren.

Jeugd & jongerenwerk

Projectmanager van ImpACT+, Boglárka Szalama, vertelt: “We kregen vaak positieve feedback van jongeren die participeren in onze projecten, maar we konden de effecten nooit aantonen. Hierdoor was het een aanname dat wat we deden goed was, maar hadden we geen wetenschappelijk bewijs. Andere jongerenorganisaties in Europa kampten met soortgelijke problemen, dus besloten we de handen ineen te slaan en samen ImpACT+ te starten.”

Een team vol met jongeren

Boglárka: “Het onderzoeksteam van ImpACT+bestaat uit jongeren en jongerenwerkers uit Nederland, Roemenië, Spanje, Portugal, Litouwen en Ierland. Ze worden bijgestaan door twee trainers: één expert op het gebied van niet-formeel leren en één onderzoeker van Hogeschool Saxion. Het unieke aan dit project is dat er vrij zelden onderzoek wordt gedaan door en naar jongeren. Meestal zijn het senior onderzoekers die een dergelijk onderzoek doen. Door jongeren zelf het onderzoek te laten vormgeven en uit te laten voeren blijft het authentiek.” De geïnterviewden zijn jongeren die tussen 2015 en 2017 mee hebben gedaan aan één van de zes verschillende internationale projecten die voor dit onderzoek geselecteerd zijn. Deze projecten zijn allemaal verschillend, maar maatschappelijk van aard. Een voorbeeld hiervan is het project Human Rights, waarbij jongeren zich richten op mensenrechten en hoe ze hier in hun dagelijks leven mee bezig kunnen zijn. Alle zes projecten hebben subsidie gekregen van Erasmus+ Jeugd en maken gebruik van niet-formele leermethodes.

Kunst inzetten tijdens het onderzoek

Boglárka: “De jongeren, trainers en jongerenwerkers voeren het onderzoek van begin tot einde in samenspraak uit. Dit zorgt voor veel betrokkenheid van de jongeren, zowel bij het onderzoek als de resultaten. De onderzoeksmethoden werden ook samen bepaald. De respondenten creëerden onder andere een kunstwerk om hun verhaal te vertellen, van een collage tot een muziekstuk. Hiermee reflecteerden ze op wat ze geleerd hebben gedurende het project. De vraag was dan ook: creëer een kunstwerk wat laat zien in hoeverre jouw deelname aan een project binnen Erasmus+Jeugd effect heeft gehad op jou en jouw omgeving.”

Twaalf adviezen

ImpACT+ bestaat niet alleen uit het onderzoek, maar ook uit twee andere delen: het filteren van best practices en een on- en offline expositie, waarbij het onderzoek en de resultaten gepresenteerd werden aan stakeholders, beleidsmakers en andere betrokkenen. Het onderzoeksteam kwam uit op twaalf aanbevelingen, waaronder het creëren van een safe space voor de deelnemers, het belang van jongerenwerkers als begeleiders van het leerproces en het focussen op reflectie. Boglárka: “We zijn net klaar met het opstellen van de aanbevelingen en het documenteren ervan. We proberen om de resultaten over te brengen aan alle organisaties met wie wij werken, om zo de impact van projecten binnen Erasmus+ Jeugd te blijven vergroten.”

Een netwerk in de toekomst

In de toekomst hoopt Boglárka dat alle organisaties die betrokken zijn geweest bij ImpACT+ hun bevindingen blijven delen met andere organisaties die projecten (willen) doen binnen Erasmus+Jeugd: “We hopen een Europees netwerk op te zetten om aanbevelingen te blijven delen, waarmee we de kwaliteit van de projecten nóg hoger kunnen maken.”