Skip naar content

Internationalisering bij basisschool De Rank

Kinderen in schoolomgeving
docent wereldkaart

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een internationale impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

"Ieder kind zou deze kans moeten krijgen"

‘Juf, doe je nog steeds van die leuke reizen naar het buitenland?’ Paula de Vlaming van basisschool De Rank kijkt er niet vreemd van op als ze in Vianen door oud-leerlingen wordt aangesproken. Opvallend is de diepe indruk die internationale uitwisselingen hebben achtergelaten, bij zowel de leerlingen als de docenten van De Rank.

Primair en voorgezet onderwijs

Van eTwinning tot Canterbury

De eerste internationale contacten en projecten startte Paula zelf op met behulp van eTwinning. Haar enthousiaste verhalen over het samenwerken met scholen uit de hele wereld maakte ook haar collega's nieuwsgierig.

Bij De Rank besteed het team bovendien veel aandacht aan de lessen Engelse taal vanaf groep 1, en om goed voorbereid voor de klas te staan was nascholing nodig. De school verwacht dat haar medewerkers ten minste op B1-niveau het Engels beheersen. Daarom is het team van De Rank meerdere malen met een subsidie van Erasmus+ naar het Engelse Canterbury geweest.

  • Docente Maaike: "De reis naar Canterbury heeft me veel gebracht. De week biedt niet alleen fijn contact met collega's binnen Europa, maar vooral een enorm uitgebreide manier van aanbieden van de Engelse taal in het basisonderwijs."
  • Docente Ina: "Een week van onderdompeling en les over lesgeven in het Engels. Hoe kleine lesjes het verschil al kunnen maken. Een map vol ideeën mee naar huis. Nu vasthouden op onze school!"

Engelse les door internationale studenten 

Naast het verder opleiden van de eigen docenten ontvangt De Rank regelmatig pabo-studenten uit andere landen die in Vianen met een beurs van Erasmus+ Engelse les komen geven. Deze studenten vinden het heel leerzaam om leservaring op te doen in Nederland. 

Het is een mooie wisselwerking. Je neemt van alles wat mee naar je eigen land.

Internationale student over Engelse les bij De Rank

Leerlingen op uitwisseling

Ook leerlingen krijgen bij De Rank de kans om hun kennis in internationale projecten toe te passen. Zo heeft de school samen met vijf Europese landen aan het Erasmus+  project Smartmoves meegedaan. De leerlingen uit Vianen gingen op pad naar Finland, Spanje en Polen en ontvingen ook leerlingen uit deze landen in Nederland. Aangezien Smartmoves door een Finse school werd gecoördineerd, heeft De Rank het hierna aangedurfd om zelf als projectcoördinator aan de slag te gaan.

Projectleider Little Scientist Building

Met in totaal acht basisscholen uit verschillende Europese landen was het een heel gepuzzel om alle bezoeken voor het project Little Scientist Building inhoudelijk en praktisch op elkaar af te stemmen. Maar het plezier van de leerlingen maakte het dubbel en dwars waard.

Leerlingen moesten eerst in een motivatiebrief uitleggen waarom ze graag mee wilden, want zo’n reis met hun juffen naar Litouwen of Griekenland is voor leerlingen uit groep 5, 6 en 7 toch best spannend. Net als het logeren bij een onbekend gezin, waarbij je ook niet zeker weet of er goed Engels wordt gesproken. Dat was niet altijd het geval, maar de gastvrijheid en het enthousiasme van de gastgezinnen hebben ervoor gezorgd dat de ervaringen van leerlingen positief zijn:

  • Gijs: "Ieder kind zou in zijn leven deze kans moeten krijgen, het is heel bijzonder maar ook heel spannend. Ik had het niet willen missen!" 
  • Joep: "Het was leerzaam om in een ander gezin in een ander land te logeren en mee te doen. Ook was het leuk om op een andere school te kijken en buitenlandse kinderen te ontmoeten." 
  • Ayasha: "Ik ben inmiddels van school af, maar heb nog steeds contact met een meisje uit Griekenland. In het project was zij bij mij en ik later bij haar in huis. Dat kon zo geregeld worden. Nu zijn we vriendinnen en we appen bijna iedere dag!" 

Een kijkje in de keuken van collega's

Ook voor docenten is het erg leerzaam ook door middel van een uitwisselingsproject echt een 'kijkje in de keuken’ bij buitenlandse collega’s te kunnen nemen.

  • Docente Ellen: "Een uitwisseling met Erasmus+ verrijkt je eigen wereld en zorgt voor verrassende contacten en ervaringen! Wat een onthaal en werk wordt ervan gemaakt om de projectpartners een mooie week te geven, samen met leerkrachten, ouders en leerlingen. Dit zorgt echt voor Europese verbinding."

Opening the door to outdoor

De Rank Vianen gaat de komende tijd met vijf samenwerkingspartners aan de slag met het project Opening the door to outdoor. De naam zegt het al: het doel van het project is om de motivatie van leerlingen voor de buitenwereld te vergroten en om ze letterlijk buiten op onderzoek te laten gaan. De eerste motivatiebrieven zijn al geschreven. Volgend jaar kunnen de leerlingen hopelijk op reis, op weg naar nieuwe verrijkende ervaringen met Europese leeftijdgenoten.