Skip naar content

Je leert van elkaar op een unieke manier, die niet mogelijk is wanneer je spreekt met organisaties uit je eigen, bekende setting

Telefoon van app 'Work on Your Talent, Find Your Skills'

'Find Your Talent, Work on Your Skills' - een Samenwerkingspartnerschap binnen Erasmus+ Jeugd

‘Find Your Talent, Work on Your Skills,’ is een Samenwerkingspartnerschap binnen Erasmus+ Jeugd. Patricia van Avedan Welzijn zocht met partners uit Roemenië, Polen en België naar manieren om jongerenwerkers te ondersteunen in het herkennen en ontwikkelen van de talenten van de jongeren, waarmee zij werken.

Jeugd & jongerenwerk

Kijk hier naar hun verhaal: