Skip naar content

Het begin van Thomas Albers

Lanceringsevent Let’s begin!

Op 22 juni 2021 lanceren we vol trots het nieuwe programma Erasmus+!

‘Erasmus+ zorgt voor levensveranderende ervaringen’

Natuurpsycholoog Thomas Albers (36) werkt voor de Anatta Foundation en organiseerde zes jaar geleden een uitwisseling voor jongeren die stotteren. Inmiddels hebben de jongeren zich internationaal verenigd. Ze dragen het project nu zelf.

Jeugd & jongerenwerk

Wat heb je gedaan?

In 2015 ben ik begonnen met het organiseren van jongerenuitwisselingen vanuit het thema welzijn. Dat deed ik samen met mijn goede vriend Sybren Bouwsma, die stottert. We hebben ons dan ook gericht op jongeren van 18 tot 27 jaar die stotteren. In 2016 was de eerste uitwisseling in Italië, met 25 jongeren uit vijf partnerlanden. Dit had veel impact omdat het geen logopedie of spraaktherapie was. Het ging puur om het uitwisselen van ervaringen.

Jongeren die stotteren leven in een stotterwereld. Het staat altijd centraal in hun leven. Of ze nu een baan zoeken of een relatie krijgen. We willen duidelijk maken dat je meer bent dan stotteren. Sybren is daarvan een mooi voorbeeld. Hij heeft besloten zich er niet door te laten beperken, maar ziet het als een talent om mensen te leren beter te luisteren. Het is mooi om het anders te zien. Niet als beperking, maar juist als talent.

Hoe was het?

De eerste jongerenuitwisseling was een succes omdat jongeren voor het eerst in een setting waren waar ze zich niet schaamden. Ze waren niet sociaal vreemd, maar gelijk aan anderen en maakten deel uit van de groep. Stotteren gebeurt in iedere taal. Taal was in het begin een barrière, maar die valt snel weg. Jongeren leren snel en vinden altijd een manier om te communiceren. Bij de eerste uitwisseling was ik de enige die niet stotterde. Dat is ook een bijzonder leerzame ervaring. Het was een training in goed luisteren en geduld hebben.

Wat heeft het gestart?

In het eerste jaar was alles nieuw en het project werd toen gedragen door ervaren jongeren en groepsleiders, maar een jaar later werd het al veel meer gedragen door de jongeren zelf. Ze zijn in contact gebleven en hebben een vereniging opgericht om samen dingen te organiseren. We zijn begonnen vanuit de wens om jongeren die stotteren een ervaring te geven die hun leven verrijkt en dat is nu uitgemond in de wereldwijde vereniging Stamily, om het familiegevoel te benadrukken. De jongeren zijn op eigen benen gaan staan en daar ben ik heel trots op. Ze zijn een beweging gestart.

Wat heb je erna gedaan?

Naast de jongerenuitwisselingen hebben we nu ook twee strategische partnerschappen, als langdurige samenwerkingsprojecten. Eén om positieve geestelijke gezondheid en welzijn te bevorderen vanuit een theoretisch raamwerk. Met de ervaringen en kennis uit de wetenschap hebben we een handboek gemaakt met richtlijnen voor jongerenorganisaties. Daarnaast hebben we een partnerschap om te onderzoeken of er zoiets bestaat als natuurintelligentie en zo ja, hoe je het kunt bevorderen. In deze internationale samenwerking zijn we nu een half jaartje onderweg.

Start met impact?

We zijn begonnen met een enkele uitwisseling en vonden meer mogelijkheden bij Erasmus+. Het mooie aan een uitwisseling vind ik het samenzijn in een intieme setting met jongeren uit verschillende landen en culturen die allemaal iets gemeen hebben. Het menszijn, maar ook een gemeenschappelijk noemer, zoals stotteren. Hierdoor ontstaat in heel korte tijd een groepsgevoel. Het zijn levensveranderende ervaringen.

Ik ben altijd veel op reis geweest en inmiddels woon ik in Italië met een Italiaanse-Duitse vrouw die is opgegroeid in Engeland. Onze twee kinderen horen drie talen en groeien op in een internationale context. Het is leerzaam om met andere culturen in contact te komen. Je kijkt hierdoor met een andere bril naar je eigen werkelijkheid. In het buitenland leerde ik mezelf beter begrijpen. Ik zag hoe de Nederlandse cultuur mij heeft gevormd, in mooie kanten maar ook in dingen die je anders zou willen hebben.

Dit verhaal maakt onderdeel uit van de lancering van het nieuwe programma 2021-2027, met als thema Let’s begin. Op dinsdag 22 juni is een interactieve online lanceringsbijeenkomst voor iedereen die met Erasmus+ wil starten of doorgaan.