Skip naar content

Engelse en Nederlandse jongeren maken samen de reis van jongen naar man

Stichting Eternity Percussion uit Amsterdam organiseerde met The Manhood Academy uit Londen het uitwisselingsprogramma 'Rite of Passage'. Projectleider Jamal Bijnoe vertelt over de doelstelling, insteek, uitwisseling, vergelijking en impact.

Jeugd & jongerenwerk
Stichting Eternity Percussion

De doelstelling

Het project heeft als doel jongens bij elkaar te brengen om met verschillende activiteiten elkaars leefwerelden te vergelijken. Rite of Passage staat voor de reis van een jonge zwarte man tijdens zijn adolescentie. We kijken naar overgangsrituelen vanuit een Afrikaans perspectief. Empowerment staat hierin centraal en jongens worden zich bewust van hun eigen kunnen. Het programma bestaat onder meer uit workshops, culturele excursies en dialogen. De jongens leren meer over de Afrikaanse geschiedenis en trainen samen hun sociale vaardigheden en sociale competenties.

De insteek

We richten ons op het helpen vormen en empoweren van jongens. Wanneer ben je een man? En wat betekent het om man te zijn? Voor vrouwen zijn er verschillende platformen, maar je ziet eigenlijk nooit iets voor jongens. Ook niet voor Afro-Nederlandse jongens en thuis is daar niet altijd aandacht voor. Tijdens de uitwisseling vergelijken we de leefwerelden van zwarte Engelse jongeren en zwarte Nederlandse jongeren. Waarin verschillen zij in maatschappelijke participatie en burgerschap? De jongens krijgen te maken met racisme, uitsluiting, economische afhankelijkheid en discriminatie en daar hebben we het met ze over. Hoe kunnen ze hun weerbaarheid vergroten zodat ze zich staande kunnen houden?

De uitwisseling

We zijn met vier begeleiders en zo’n vijftien jongens van 14 tot 21 jaar een week op uitwisseling geweest naar Londen. We willen ze laten zien dat er meer is buiten hun eigen omgeving. De Afro-Nederlandse jongeren gaan soms wel voor familiebezoek naar landen als Curaçao en Suriname, maar ze komen niet snel in een stad als Londen.

Na onze reis zijn de Engelse jongens naar Nederland gekomen.

De vergelijking

We zien zowel verschillen als overeenkomsten tussen de Engelse en Nederlandse jongeren. Zo zitten sommige Engelse jongens in gevaarlijke gangs. The Manhood Academy probeert ze van de straat te halen. Onze jongeren in Amsterdam kennen ook problemen, maar dat gaat meer over vroegtijdig van school gaan of strubbelingen met je ouders. Zij vrezen niet voor hun leven door gevaarlijke bendes. Overeenkomsten zien we vooral in muziek. In de vrije tijd zochten ze contact met muziek als verbindende factor. In rappen vonden ze elkaar. Muziek verbindt altijd.

De impact

De jongens zijn heel dankbaar dat we aandacht besteden aan hun ontwikkeling. Ze zijn opnieuw gevormd tijdens de reis. Dat begint met het schema van wakker worden, douchen, ontbijten met z’n allen, dagactiviteiten als workshops, culturele en historische excursies en dialogen en afsluitend een evaluatie. Je merkt dat ze behoefte hebben aan zo’n buitenlandervaring. Ze kennen de cultuur en manier van leven in Amsterdam Zuidoost, maar Londen is compleet nieuw voor ze. Voor deze jongens is reizen niet normaal, het is een life changing event. Visieverbredend ook, want ze kenden de leefomgeving van de Engelse jongeren niet. Ondanks de taalbarrière hadden ze snel een klik en sommige jongens hebben tot op de dag van vandaag contact met elkaar.

Groepsfoto jongerenuitwisseling Eternity Percussion