Skip naar content

‘Een prachtig voorbeeld van wederzijdse impact’

In het project iExpress Myself is een screeningstool voor het gebruik van ondersteunende ICT-hulpmiddelen bij slechtziende en blinde kinderen met meervoudige beperkingen (ontwikkelingsleeftijd 0-4) ontwikkeld, getest en gevalideerd. Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, is een van de Europese samenwerkingspartners én coördinator van dit project Erasmus+.

Primair en voorgezet onderwijs

Erasmus+ sprak onder meer met Aukje Snijders (programma manager Europa) en Miriam van Hees (coördinator speciaal onderwijs/projectleider iExpress II) van Koninklijke Visio over de impact van het project:

Meer eigen regie door verbeteren ICT-vaardigheden

Binnen iExpress Myself werd een screeningsinstrument ontwikkeld en gevalideerd om bij slechtziende en blinde leerlingen met een meervoudige beperking het niveau van ICT-vaardigheden te bepalen. Al gauw bleek alleen de screeningslijst niet voldoende en werd gezocht naar mogelijkheden om professionals nog beter te ondersteunen bij het gebruik van dit instrument.

Zo ontstonden in het vervolgproject iExpress II: een document met richtlijnen voor gebruik, trainingsmaterialen en een softwareprogramma, waarin de screeningstool en een ICT-plan zijn opgenomen. Met het materiaal kunnen professionals bepalen of en hoe zij mensen met een ontwikkelingsniveau van 0-4 jaar verder kunnen trainen in hun ICT-vaardigheden. De volledige toolkit is na afloop van het project, dus nu 28 februari 2021, te downloaden op de site van iExpress.

Foto: iExpress Myself training voor professionals.

Wederzijdse impact door sociale inclusie

Tijdens het Event Erasmus+ 'How to Make Impact' op 10 december 2019 was iExpress Myself een van de vijf getoonde good practices

Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie (OCW), sloot het Event Erasmus+ af en noemde het project iExpress Myself een prachtig voorbeeld van wederzijdse impact door sociale inclusie van leerlingen met een beperking. 

Projecten als iExpress Myself dragen bij aan de kracht van Erasmus+, en zijn het beste bewijs waarom het programma zo belangrijk is voor Europa.

Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie (OCW)