Skip naar content

Driestar hogeschool: "Erasmus+ heeft impact op je leven"

Driestar hogeschool: "Erasmus+ heeft impact op je leven"

Lydia Bor, International Officer bij Driestar hogeschool (Driestar educatief), vertelt over de ervaringen van haar collega's en studenten met Erasmus+: "We zien dat collega’s enthousiast worden en vervolgens naar een nog hoger niveau streven."

Hoger onderwijs
driestar2.jpg

Lydia Bor: "Als Driestar hogeschool streven we naar geïnspireerde studenten en collega’s die werken in inspirerende leeromgevingen. We streven ook naar verbetering van interculturele competenties.  Internationalisering draagt bij aan deze bredere ambitie van Driestar hogeschool en zien we als instrument om onze instellingsdoelen voor onderwijs, onderzoek of maatschappelijke bijdrage te bereiken. Het is dan ook een speerpunt van ons instellingsbeleid: deelname aan het programma Erasmus+ draagt hier aan bij.

Gedurende onze deelname aan het programma Erasmus+ hebben collega’s deelgenomen aan een taalcursus in Engeland, die gerelateerd is aan een van onze interne cursussen. De cursus in Engeland was een extra boost voor de collega’s en resulteerde erin dat veel van deze collega’s het Cambridge examen Engels konden afleggen. We zien dat collega’s enthousiast worden en vervolgens naar een nog hoger niveau streven, wat het onderwijs op de hogeschool ook weer ten goede komt.

Daarnaast zien we dat we met projectpartners van Erasmus+ stevigere samenwerking krijgen. We hebben bewust gekozen om de al bestaande internationale werkweken te vernieuwen en te zoeken naar meer samenwerking met collega-instituten in ons Erasmus+ netwerk - goede samenwerking op collega-niveau met deze partners is cruciaal in de verdere ontwikkeling van projecten.  In de afgelopen periode hebben we voor het eerst Teaching Assignments (co-teaching met onze collega’s van partneruniversiteiten) aan de internationale werkweken gekoppeld. Dit is positief geëvalueerd!

Verder is in het project een groot deel gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken collega's. Dit is dan echter veel moeilijker meetbaar, maar in de gesprekken en binnen de opleidingen zien we wel meer enthousiasme en begrip voor het thema internationalisering. Wanneer we deelnemers zien terugkomen na een uitwisseling met het programma Erasmus+, met een rugzak vol ervaringen die gedeeld worden, dan zien we duidelijk dat zo’n periode impact heeft op het leven, en op de professionele groei van een student of collega."

Een greep uit de ervaringen!

driestar1.jpg

"Als docent voelde ik me sterk verbonden met de Hongaarse collega's, mede door de uitwisseling van Erasmus+ die dit mogelijk maakt. Vanaf het eerste moment hadden we enthousiasmerende gesprekken over Nederlandse literatuur en schrijvers die wij allen kenden. Deze samenwerking is wat mij betreft méér dan alleen een zakelijke overeenkomst."

Medewerker Driestar hogeschool, over de eerste keer Erasmus+ (deels job shadowing, deels teaching assignment)

"Ik kijk terug op een mooie en leuke periode in Budapest. Ik heb geleerd om beter in het Engels te communiceren, nieuwe vrienden te maken met een totaal andere achtergrond en ik heb Hongarije leren kennen en het onderwijssysteem. Deze periode heeft een enorme indruk in mijn leven achter gelaten. Ik heb verschillende dingen geleerd, ontdekt en ervaren. Ik heb zelf het idee dat ik in sommige dingen duidelijk gegroeid ben. Ook heb ik geleerd dat nationalisme verbondenheid geeft, maar ook mensen buitensluit. Ik kijk dankbaar terug op deze prachtige ervaring! Ik weet nu dat ik zelfstandiger ben dan ik dacht." 

  • Studente Driestar hogeschool, over haar studietijd in Hongarije 
driestar2.png

​ “Ik heb al verschillende keren gebruik gemaakt van Erasmus+ mobiliteit. Daardoor is een goede samenwerking ontstaan met de partneruniversiteit en hebben we al gezamenlijke projecten  opgezet. Ik geniet altijd van de ontmoetingen. Het laat je een spiegel zien ten aan zien van je eigen onderwijs en van jezelf als persoon en uit welke cultuur je komt. Ik besef dan soms hoe ‘Nederlands’ ik ben. Vaak betrap ik me erop in de samenwerking dat ik heel efficiënt wil zijn. Daarnaast bouw je ook vriendschappen op in die samenwerking en dan snap je elkaar ook beter, relatieopbouw is cruciaal!”

  • Medewerker Driestar hogeschool, over meerdere keren deelnemen aan het programma Erasmus+