Skip naar content

Verbondenheid en succes verbeteren van studenten met migrantenachtergrond

Studen in college

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een internationale impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Best practice: #IBelong van Erasmus Universiteit Rotterdam

Het door de Erasmus Universiteit Rotterdam gecoördineerde KA2 project #IBelong (Towards a Sense of Belonging in an Inclusive Learning Environment) is recentelijk afgerond en beoordeeld als best practice! Hieronder kom je meer te weten over dit inspirerende project.

Hoger onderwijs

Over #IBELONG

Het #IBelong-project is een innovatief programma met als doel om de verbondenheid en succes van studenten in het hoger onderwijs te verbeteren, met een focus op - maar niet beperkt tot - studenten met een migratieachtergrond en eerstegeneratiestudenten in het hoger onderwijs. Het KA2 strategisch partnerschapsproject is gestart in september 2018 en inmiddels succesvol afgerond. 
Centraal in het #IBelong-programma staat een reeks van drie empirisch onderbouwde interventies die op het niveau van het studieprogramma worden uitgevoerd.

Logo #iBelong project

De interventies omvatten: dialoog over diversiteit, belonging en succes; betrokkenheid van het personeel bij en reflectie op diversiteit, en veranderingen in de praktijk; en student-peer mentoren die een gemeenschap opbouwen.

Impact

De timing van de interventies is cruciaal. Het is erg belangrijk om bij de start van het academisch jaar aandacht te hebben voor belonging van eerstejaars studenten die aan hun studie beginnen. En het is erg belangrijk om het gesprek over diversiteit, belonging, en inclusie en activiteiten die belonging bevorderen gedurende het jaar te blijven voeren en doen. De interventies moeten dus ingebed worden in het curriculum om impact te creëren en ervoor te zorgen dat ze gecontinueerd worden.

Het project is specifiek gericht op de Erasmus+ prioriteit ‘inclusie’. De instellingen voor hoger onderwijs zijn er nog niet in geslaagd de diverse studentenpopulatie die aan het hoger onderwijs deelneemt, gelijke kansen en resultaten te bieden. Hierdoor kunnen de talenten van studenten niet altijd tot hun recht komen. De drie door het project ontwikkelde interventies zijn onderling verweven als een reeks activiteiten om de betrokkenheid, de continuïteit en de resultaten van de studenten te verbeteren.

De #IBelong-activiteiten hadden een directe impact op 5 instellingen voor hoger onderwijs, 11 opleidingsprogramma's, 2100 studenten, 208 personeelsleden en 73 mentoren die mentorschap boden aan de 2100 studenten van de 11 opleidingsprogramma's.

COVID-19

Sense of belonging is sterk verbonden aan fysieke ruimte: de plaats waar leren gebeurt. Het zorgen voor belonging is uitdagend wanneer leren verplaatst van fysiek naar volledig of gedeeltelijk online. COVID-19 stelde het werk van het #IBelong dus op de proef toen alle partner universiteiten hun campussen moesten sluiten voor studenten en staf als gevolg van nationale COVID-19 maatregelen.

Net als de meeste projecten heeft ook het #IBelong de gevolgen van de coronacrisis ondervonden. De partners hebben in 2020 en 2021 alle projectresultaten opnieuw ontworpen en ontwikkeld voor online en blended onderwijs. COVID-19, evenals de wereldwijde antiracisme protesten, hebben ook impact gehad op het belang en schaal van het project.

Betrokken organisaties

Het project is een KA2-partnerschap bestaande uit de volgende organisaties:

  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Edge Hill University
  • Universität Osnabrück
  • Universidade do Porto
  • ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid
  • Knowledge Innovation Center

Meer informatie

Op de website van het Europese Commissie vind je altijd alle resultaten van afgeronde KA- projecten. Ook het project zelf heeft een eigen website. Hier zijn onder andere de inspirerende Ibelong Talks te vinden.