Skip naar content

RELAR (REmote Learning system based on AR in maritime VET education)

Afstandsonderwijs met behulp van AR in het maritieme beroepsonderwijs

STC Group is lead partner van het project RELAR (REmote Learning system based on AR in maritime VET education). In dit Erasmus+ project onderzoekt STC Group met zes andere maritieme partnerorganisaties in Noord-, Zuid- en Oost-Europa de mogelijkheden om remote coaching en skills training met behulp van assisted reality (AR) te integreren voor docenten en studenten in het maritieme beroepsonderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

RELAR gaat over experts die AR-technologie faciliteren, docenten die het overbrengen naar het beroepsonderwijs en studenten die samen met hen brainstormen om hun eigen toekomst vorm te geven. Het project borduurt voort op de pilot die met behulp van LOF (Leraren Ontwikkelfonds) door team Zeevaart van STC Group eerder is uitgevoerd.

Deze pilot nam een vlucht tijdens de eerste lockdown van 2020. In 2021 zijn met de HMT-1 (head-mounted-tablet) tal van internationale online demo’s gehouden.

Waar in de technische industrie met name gewerkt wordt met lineaire, taakgerichte workflows, wordt in het beroepsonderwijs voor leerdoeleinden gewerkt met repetitieve taken (loops).

RELAR geeft de volgende generatie professionals de kans om met innovatieve leermiddelen de toekomst van de maritieme industrie vorm te geven. Adrian Butnaru, Innovation Project Manager STC Group

Studenten klaarstomen voor het technisch maritieme onderwijs van de toekomst

Marcel Roelofs (onderwijsmanager zeevaart STC Group, locatie Zwolle): "Corona heeft aangetoond dat onderhoudsvraagstukken prima op afstand via AR-technologie kunnen worden ondersteund. Door studenten hiermee vaardigheden te laten opdoen, worden ze klaargestoomd voor het technisch maritieme onderwijs van de toekomst".

De inzet van de HMT-1 neemt een vlucht, waarbij niet alleen remote coaching (via Microsoft Teams) plaatsvindt, maar de HMT-1 ook digitale workflows voor skills training via een app ondersteunt. 

Binnen het project worden scenario’s aan de hand van een vastgesteld set criteria voor leeruitkomsten ontwikkeld en getest met docenten en studenten. Daarnaast wordt aan de architectuur en het framework gewerkt. 

Verspreiding van resultaten

Voor het project RELAR hebben de partners een film over de maritiem technisch ingenieur van de toekomst gemaakt, waaraan een groot aantal partijen uit de maritieme industrie hebben bijgedragen. 

Bij het Malta College of Arts Science & Technology (MCAST) werd het project in the spotlight gezet tijdens het hybride event Research & Innovation Expo op 20 december 2021.

Via de projectpartners University of AEGEAN en University La Laguna is ook de koppeling gemaakt met applied research: PhD-studenten doen onderzoek naar connectiviteit en rendement van inzet van de HMT-1 ten opzichte van andere werkvormen. Onderzoeksverslagen zijn al ingestuurd voor de internationale conferenties IAMOT (Nancy, 19-23 juni 2022) en SEFI (Barcelona, 19-22 september 2022).

Corona heeft aangetoond dat onderhoudsvraagstukken prima op afstand via AR-technologie kunnen worden ondersteund. Door studenten hiermee vaardigheden te laten opdoen, worden ze klaargestoomd voor het technisch maritieme onderwijs van de toekomst. Marcel Roelofs, onderwijsmanager zeevaart STC Group