Skip naar content

Inspiratie & resultaten

Veel van onze projecten leiden tot indrukwekkende resultaten!

ADVANCE: "De volgende generatie ATMP-wetenschappers opleiden"

Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMP's) zijn veelbelovende en innovatieve therapieën die levensverlengend, en soms zelfs genezend kunnen zijn voor levensbedreigende ziekten. Om ATMP's hun potentieel te laten vervullen, moeten specifieke vaardigheden en kennis beschikbaar zijn in dit vakgebied. Het is daarom belangrijk om beginnende onderzoekers te ondersteunen bij het ontwikkelen van de ontbrekende vaardigheden en wetenschappelijke kennis.

Hoger onderwijs

Samenwerking tussen onderwijs, onderwijs en industrie

ADVANCE is een educatief project dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve leermogelijkheden op het gebied van geneesmiddelen voor geavanceerde therapieën: ATMP's (Advanced Therapy Medicinal Products).

Dit project Erasmus+ is in november 2019 gestart, en duurt in totaal dertig maanden. Het consortium bestaat uit 6 partners uit de academische wereld, evenals een biotech en een e-learning ontwikkelingsbedrijf: EATRIS (European infrastructure for translational medicine), de Universiteit van Ljubljana, KU Leuven, Elevate Health, Takis Biotech, Istituto Superiore di Sanita en de Vrije Universiteit Brussel.

We hopen middels dit programma de volgende generatie onderzoekers voldoende kennis en competenties mee te geven om het belangrijke werk voort te zetten en in de toekomst verandering teweeg te brengen in de ontwikkeling van ATMP's.

Eliis Keidong, EU Project Manager EATRIS

Het Strategisch partnerschap ADVANCE brengt zodoende belangrijke spelers uit onderwijs, onderzoek en de industrie samen, die allen bijdragen aan de innovatie van ATMP's. Gezamenlijk zullen zij een innovatief curriculum ontwikkelen voor biomedische professionals die zich in het begin van hun carrière bevinden.

Samengesteld leerprogramma

Het innovatieve leerprogramma van ADVANCE bestaat uit drie complementaire elementen:

  • een online leermodule
  • een serie webinars
  • een workshop

De vier belangrijkste aandachtspunten die daarbij aan bod komen zijn: de wetenschappelijk aspecten, de productie, de vergoeding en de regelgeving rondom ATMP's. Zowel de online cursus als de webinars zijn openlijk en gratis toegankelijk voor iedereen. De workshop is een intensieve cursus voor een kleinere groep jonge onderzoekers (60 deelnemers in 2 jaar) waarbij dieper op de onderwerpen wordt ingegaan.

360 deelnemers aan webinars, 24 digitale badges

In de eerste zes maanden van het programma zijn vijf webinars georganiseerd, met meer dan 360 ​​deelnames. 24 studenten hebben hierbij een digitale badge behaald voor hun deelname en het voltooien van de opdrachten. Eliis Keidong, EU Project Manager EATRIS: "De feedback op de webinars was zeer positief!"

Wij willen de carrièremogelijkheden en inzetbaarheid van jonge wetenschappers die aan het begin van hun carrière deelnemen aan het ADVANCE-programma verbeteren.

Eliis Keidong, EU Project Manager EATRIS

Eliis Keidong licht toe"We hopen middels dit nieuwe leerprogramma de volgende generatie onderzoekers voldoende kennis en competenties mee te geven om het belangrijke werk voort te zetten en in de toekomst verandering teweeg te brengen in de ontwikkeling van ATMP's. Allereerst hopen we de kwaliteit en relevantie van competenties en kennis voor de arbeidsmarkt in de biomedische wetenschappen te vergroten, door onze materialen jarenlang beschikbaar te stellen voor een breed publiek. Daarnaast willen wij de carrièremogelijkheden en inzetbaarheid van jonge wetenschappers die aan het begin van hun carrière deelnemen aan het ADVANCE-programma verbeteren."