Skip naar content

Jongerenparticipatie in jouw gemeente? Democracy Reloading!

Het doel van het Europees Partnerschap 'Democracy Reloading' is om gemeenten te ondersteunen in het verbeteren van lokale democratie door het betrekken van jongeren bij besluitvorming. Ben jij werkzaam voor een gemeente? Lees dan snel verder!

Jeugd & jongerenwerk

Gemeenten & succesvolle jongerenparticipatie

Om het doel van Democracy Reloading te bereiken, is er een toolkit ontwikkeld die gemeentes helpt bij het opzetten van succesvolle jongerenparticipatie. In deze toolkit worden 24 competenties beschreven die gemeentes hierbij nodig hebben. Aan de hand van deze kennis en methode is er in Nederland een leer- en werktraject samengesteld. Elf gemeentes hebben deelgenomen aan dit pilot traject van oktober 2022 tot en met maart 2023. Benieuwd naar alle kennis, handvatten en ervaringen die tijdens dit traject zijn uitgewisseld en opgedaan? Je vindt ze allemaal op deze pagina.

Internationale activiteiten

In het kader van het leer- en werktraject Democracy Reloading worden er internationale activiteiten, zoals trainingen, georganiseerd voor gemeenten die aan de slag willen met jongerenparticipatie.

Zodra er relevante, internationale activiteiten op de planning staan vermelden we ze hier.

Meer informatie & contact

Wil je meer te weten komen over Democracy Reloading? Neem dan contact op met projectcoördinator Lindsay Vogelzang via l.vogelzang@nji.nl.

Kijk voor meer informatie over het Europese partnerschap ook op www.democracy-reloading.eu.

Democracy Reloading wordt in Nederland uitgevoerd door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met het ministerie van BZK, de VNG en NJR.