Skip naar content

Update: Geen nieuwe Grant Agreements met aantal Hongaarse instellingen

De Europese Raad heeft in december 2022 maatregelen tegen Hongarije afgekondigd. Onderdeel daarvan is dat er binnen het programma Erasmus+ geen nieuwe Grant Agreements mogen worden aangegaan met een aantal Hongaarse instellingen, waaronder universiteiten en een aantal organisaties op het gebied van cultureel erfgoed. Lees hier wat dit betekent voor jouw lopende en beoogde projectaanvraag.

Alle onderwijssectoren

Update 21 april 2023

Maatregel geldig per 16 december 2022

De Europese Raad heeft de Hongaarse regering officieel laten weten dat de subsidie Erasmus+ voor ‘public trust organisations’ voorlopig wordt ingetrokken. Dit betekent dat er nu geen nieuwe Grant Agreements meer kunnen worden afgesloten met een aantal Hongaarse organisaties, waaronder verschillende universiteiten (zie lijst onderin). Deze maatregel is ingegaan per 16 december 2022 en is nog steeds van kracht.

Zolang de maatregel nog van kracht is, mogen geen contracten met EU-gelden gesloten worden met deze organisaties. Zodra de maatregel is opgeheven kunnen deze organisaties als ontvankelijk beschouwd worden en kunnen toekenningen en Grant Agreements worden aangeboden.

Geen gevolgen voor lopende projecten

Het besluit heeft geen gevolgen voor Hongaarse projecten Erasmus+ (KA1/KA2/KA3) en/of projecten Erasmus+ met Hongaarse partners die vóór 16 december 2022 de grant agreement hebben ondertekend.

Lopende projecten en mobiliteiten gaan dus gewoon door.


Wat betekent dit voor Call 2023? 

Genoemde instellingen mogen nog steeds een aanvraag indienen in alle aanvraagprocedures voor Call 2023; zowel voor mobiliteit, cooperation partnerships als de centrale acties, zoals bijvoorbeeld het European Universities Initiative.

Voor KA2-aanvragen in voorbereiding voor de Call 2023 kan deze maatregel wél gevolgen hebben. Heb je een Hongaarse partner in je beoogde projectaanvraag, neem dan contact op met het Nationaal Agentschap voor passend advies:

Primair en voortgezet onderwijs: povo@erasmusplus.nl
Middelbaar beroepsonderwijs: mbo-sector@erasmusplus.nl
Hoger Onderwijs: ho@erasmusplus.nl
Volwasseneneducatie: ve@erasmusplus.nl

 

Wat betekent dit voor ECHE?

Tot slot heeft deze maatregel geen invloed voor de aanvraag van een Erasmus Charter in Hoger Onderwijs (ECHE) omdat dit geen juridische verbintenis met EU-financiering. Ook bestaande ECHE blijven geldig. Wel blijft dat nieuwe budgetaanvragen niet worden gehonoreerd zolang de maatregel van kracht is. 

 

De Erasmuscodes van de Hongaarse instellingen kan gevonden worden via de volgende link.