Skip naar content

Tweede coördinator Erasmus+ in hoger onderwijs

Met alle informatie vanuit het nieuwe programma van Erasmus+ is het begrijpelijk dat er veel vragen zijn in het hoger onderwijs. De Erasmus+ coördinatoren bij de onderwijsinstellingen zijn hiervoor het eerste aanspreekpunt. Ze zijn ook de onmisbare schakel tussen de instelling en het Nationaal Agentschap (NA) Erasmus+. We vragen alle instellingen in het hoger onderwijs een tweede Erasmus+ coördinator aan te wijzen, mocht er onverhoopt iemand uitvallen.

Hoger onderwijs

De Erasmus+ coördinator coördineert alle subsidieaanvragen, zorgt voor een juiste implementatie van het programma binnen de instelling en is dé contactpersoon van het Nationaal Agentschap.

Verantwoordelijkheden van de coördinator zijn:

  • transparante verdeling van de subsidie binnen de instelling
  • updates van de website (nieuwe ECHE en EPS prominent zichtbaar)
  • implementatie KA1 binnen de instelling
  • kennis van het Erasmus+ programma en de uitvoeringsregels (Programma Guide, Grant Agreement, Handboek en FAQ)
  • verspreiding van informatie van het NA Erasmus+ over het programma (updates KA1, informatie over centrale acties, ECHE, informatiebijeenkomsten, etc.) naar belanghebbenden binnen de instelling
  • eindverantwoordelijk voor de administratie en het op tijd indienen van rapportages
  • verantwoordelijk voor de administratie en documentatie in de ORS portal, Mobility Tool+ en Beneficiary Module (BM)
  • op de hoogte zijn van de diverse Erasmus+ activiteiten (dus ook KA2 en KA3 projecten) binnen de instelling
  • interne monitoring van de voortgang op het terrein van de ECHE en de prioriteiten inclusie, digitalisering en green Erasmus.

De precieze taakomschrijving verschilt per instelling, maar het is belangrijk dat de Erasmus+ taken goed zijn verankerd binnen de instelling en dat de communicatie over Erasmus+ tussen de instelling en het NA goed verloopt.

Geef een tweede coördinator door

We vragen alle instellingen, ook de kleinere, om een tweede Erasmus+ coördinator aan te wijzen, voor als er iemand uitvalt. Bij voorkeur zit een van de twee coördinatoren dichtbij het beleid. Ook als de Erasmus+ coördinator wijzigt, is het belangrijk om dit onmiddellijk te melden aan het Executive Agency (EACEA) en het NA.

Instellingen kunnen per mail naam en (contact)gegevens van de (tweede) coördinator doorgeven.