Skip naar content

Publicatie | KA2 Handbook on the lumpsum funding model 2023

Voor de acties KA210 en KA220 Cooperation Partnerships en Small Scale Partnerships is de informatieve gids ‘Handbook on the lumpsum funding model 2023’ gepubliceerd door de Europese Commissie.

Alle onderwijssectoren Jeugd & jongerenwerk

De informatieve gids is bedoeld als leidraad voor het interpreteren en volgen van de regels van deze twee acties voor de hele cyclus, van voorbereiden en aanvragen tot beheer en eindrapportage.

Er zijn drie annexen toegevoegd aan het handboek ter ondersteuning van (toekomstige) projectcoördinatoren.