Skip naar content

Partnerschappen

Meer informatie over deze nieuwe subsidielijn vind je elders op de website.

Partnerschappen: een kennismaking met de subsidielijn voor Europese samenwerkingsprojecten

Met de start van de programmaperiode Erasmus+ 2021-2027 hebben organisaties nieuwe mogelijkheden gekregen om subsidie aan te vragen en voor langere tijd een Europese samenwerking aan te gaan. Samen met partners wordt er impact gemaakt in het jongerenveld. Daar willen we meer van weten! Collega Willemijn vertelt over de mogelijkheden van deze subsidielijn.

Jeugd & jongerenwerk
  • Ha Willemijn! Kun je iets over jezelf vertellen en over jouw taken binnen het Nationaal Agentschap?

Zeker. Ik ben Willemijn en werk als programma-adviseur voor Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps. Binnen Erasmus+ Jeugd houd ik me vooral bezig met de subsidielijn Partnerschappen. Wanneer organisaties vragen hebben over deze subsidielijn, of meer informatie willen, kunnen ze bij mij terecht.

  • Wat houdt de subsidielijn Partnerschappen precies in?

Kort gezegd is het doel van Partnerschappen, die gefinancierd worden door Erasmus+ Jeugd, het verbeteren van het jongerenwerk door middel van internationale samenwerking. Jouw organisatie kan bijvoorbeeld samen met je internationale partners methoden ontwikkelen, die gebruikt kunnen worden door jongerenwerkorganisaties. Of je kunt als jongerenwerkorganisatie samenwerkingen aangaan met organisaties uit andere sectoren en op die wijze het jongerenwerk versterken. 
De subsidielijn Partnerschappen bestaat daarnaast uit twee delen: Samenwerkingspartnerschappen en Kleinschalige Partnerschappen. De eerste lijkt veel op wat in de vorige programmaperiode Strategische Partnerschappen heette. De tweede is helemaal nieuw.

  • Kleinschalige Partnerschappen zijn dus nieuw, zeg je. Kun je hier wat meer over vertellen?

Europese samenwerking is niet voor elke organisatie vanzelfsprekend. Met een Kleinschalig Partnerschapsproject zetten organisaties hierin de eerste stappen.  Kleinschalige Partnerschappen zijn dan ook in het leven geroepen voor organisaties die geen tot nauwelijks ervaring met Europese samenwerking hebben. Zo krijgen zij de kans om de voordelen van samenwerken op internationaal niveau op een laagdrempelige manier te ontdekken.
In vergelijking tot de Samenwerkingspartnerschappen is de aanvraag voor deze projecten een stuk simpeler. De inclusie van doelgroepen in een achterstandsituatie is één van de belangrijke doelstellingen van een Kleinschalig Partnerschap.

  • All right. Welke organisaties moeten zeker overwegen een subsidieaanvraag te doen binnen Partnerschappen?

Partnerschappen zijn interessant voor jongerenwerkorganisaties, waarbij Kleinschalige Partnerschappen met name voor jongerenwerkorganisaties die werken met jongeren in een achterstandssituatie. In een Partnerschap kan je samenwerken met andere jongerenwerkorganisaties. Je hebt ook de optie er juist voor te kiezen om met organisaties uit andere sectoren samen te werken, die de expertise in huis hebben waar jouw organisatie, en het jongerenwerk in het algemeen, iets mee kunnen.
Dit najaar is er een nieuwe ronde waarin organisaties een subsidieaanvraag kunnen doen voor zowel Kleinschalige - als Samenwerkingspartnerschappen. Het beschikbare budget hiervoor wordt begin oktober op onze website gepubliceerd. Mocht je een subsidieaanvraag willen doen, dan vind je meer informatie over het aanvraagproces op deze pagina.

  • Tot slot: welke tip kun je meegeven aan organisaties die een subsidieaanvraag willen doen?

Wat ik niet vaak genoeg kan benadrukken is: neem contact met ons op voordat je een projectaanvraag indient. Heb je een idee voor een project? Schrijf je idee op, mail het naar ons en dan kunnen wij je helpen met feedback en advies. Zo weten we zeker wat we van elkaar verwachten!
Wil je daarnaast eens sparren, heb je vragen of vind je het leuk om met mij kennis te maken? Stuur mij dan vooral een mailtje op w.vaningen@nji.nl of bel me op  030-2306563. 

-

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom deze subsidielijn? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en bekijk onze Facebook-pagina!