Skip naar content

Online partnerfinding-evenement Inclusief Internationaliseren groot succes

Voor het eerst organiseerde het Nationaal Agentschap Onderwijs & Training in juni 2024 een online partnerfinding-evenement voor het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs. Dit was in samenwerking met de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs en het Steunpunt Passend Onderwijs en eTwinning. Het doel was om scholen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met mogelijke partnerscholen uit verschillende landen voor eTwinning en Erasmus+ projecten. En dat is gelukt! Er waren maar liefst 60 deelnemers uit zeven landen: Nederland, België (Vlaanderen), Denemarken, Duitsland, Portugal, Oostenrijk en Spanje.

Primair en voortgezet onderwijs

Verschillende landen, verschillende manieren van onderwijs

In de verschillende landen is het onderwijs voor kinderen met speciale behoeften verschillend ingericht. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van eTwinning en Erasmus+ kunnen deelnemers goeie voorbeelden ophalen uit andere landen. eTwinning-ambassadeur Camelia Dobrota gaf een presentatie over het starten van projecten en het vinden van partnerscholen via het European School Education Platform. Hierna volgden vier speeddate-rondes waarin de deelnemers van diverse partnerscholen elkaar leerden kennen en contactgegevens uitwisselden. 

Networking across borders is so valuable! A great event to get more contacts in EU in a very easy way.

Eerste stappen in inclusief internationaliseren

Het partnerfinding-evenement was onderdeel van een tweedelige webinarserie over inclusief internationaliseren. Tijdens het eerste webinar vertelde eTwinning-ambassadeur Bart Munnecom, wat deelname aan eTwinning-projecten zowel hem als zijn leerlingen oplevert. Deelnemers ontdekten daarnaast hoe je via Erasmus+ bij een school in het buitenland kunt meelopen (job-shadowing) of zelfs met een groep leerlingen op uitwisseling kunt gaan.

Ik heb geleerd dat er in verschillende landen een andere indeling is in buitengewoon onderwijs en dat we meer bij elkaar moeten leren om zo onze leerlingen wereldburgers te maken.

Ook aan de slag met inclusief internationaliseren?

Werk je in het gespecialiseerd onderwijs of bij een reguliere school en wil je inclusiever onderwijs vormgeven? Ben je benieuwd welke mogelijkheden er zijn binnen Erasmus+ en eTwinning om te leren van scholen in het buitenland? Neem dan contact op met ons!

Minke Poppema

Meer weten?

Minke Poppema kan je er alles over vertellen

Koen de Jonge

Meer weten?

Koen de Jonge kan je er alles over vertellen

Kasia Bruning

Meer weten?

Kasia Bruning kan je er alles over vertellen