Omgaan met (culturele) diversiteit in de bèta-vakken

Primair en voortgezet onderwijs Hoger onderwijs

Gepubliceerd op: 10 februari 2020

Het project Erasmus+ MaSDiV ondersteunt bèta-docenten (onderbouw vo) bij het vormgeven van lessen in klassen met aandacht voor diversiteit in cultuur, achtergrond en vaardigheid.

Op 1 juni 2017 is het KA3-project MaSDiV (Supporting mathematics and science teachers in addressing diversity and promoting fundamental values) gestart, tijdens een eerste consortium-meeting in Freiburg. Het bijzondere aan dit project is de samenwerking tussen enerzijds onderzoeksinstellingen (universiteiten/hogescholen) en anderzijds beleidsmakers en ondersteuners (ministeries). 

Centraal in dit project staat het gebruik van sociale en interculturele contexten in de bèta-lessen. Docenten leren tijdens de cursussen van MaSDiV om met hun vak het begrip van leerlingen van fundamentele waardes in onze maatschappij te ondersteunen.

De samenwerkingspartners van het project MaSDiV op een rij:

  • Duitsland: Hogeschool Freiburg (penvoerder), IPN Kiel (+ ministerie van Onderwijs van Baden Württemberg)
  • Malta: Universiteit van Malta (+ ministerie van Onderwijs)
  • Nederland: Universiteit Utrecht
  • Spanje: Universiteit van Jaén (+ ministerie van Onderwijs)
  • Turkije: Universiteit van Hacettepe (+ ministerie van Onderwijs)

Daarnaast is er een ‘International Impact Board’, met leden uit Frankrijk, Litouwen, Noorwegen, Oostenrijk, Slowakije en Tsjechië.

Nascholings- en lesmaterialen

De ondersteuning van het project MaSDiV bestaat uit nascholings- en lesmaterialen. Er zijn drie nascholingsmodules:

  • Rekening houden met verschillende prestatieniveaus
  • Gebruikmaken van betekenisvolle en relevante contexten
  • Rekening houden met culturele verschillen in de klas

De Universiteit Utrecht verzorgt de nascholing gebaseerd op MaSDiV over het benutten van diversiteit in prestatie en cultuur bij de bètavakken.

"Door deze cursus ben ik me meer bewust geworden van de mogelijkheden van het gebruik van (multi)culturele contexten in mijn lessen, die daardoor rijker en toegankelijker worden voor meer leerlingen."

In de Nederlandse lerarenopleidingen (1e en 2e graads) worden de materialen van MaSDiV al ingezet. Wilt je ook de MaSDiV-ideeën in praktijk brengen? Download het gratis lesmateriaal! 

In oktober 2019 is bovendien een Engelstalige publicatie verschenen over het project, met achtergrondinformatie en concrete lessen. Deze publicatie is gratis te downloaden op de projectwebsite.