Skip naar content

Oekraïne

De Nationaal Agentschappen zijn geschrokken van de huidige situatie in Oekraïne en kijken hier met verdriet naar. We leven mee met alle mensen die hier direct of indirect door geraakt worden en hopen op een spoedige en vreedzame oplossing.

Alle sectoren

In de afgelopen decennia van Europese samenwerking is er gebouwd aan een Europa waar interculturele bruggen worden geslagen en de verbinding wordt gezocht. Door elkaar te ontmoeten, elkaar en elkaars cultuur beter te leren kennen en samen uitdagingen aan te gaan, werken we aan een Europa, waar waarden als democratie, vrijheid en eerbied voor mensenrechten centraal staan. Geweld heeft hier geen plaats in. De Nationaal Agentschappen zullen zich onverminderd blijven inzetten voor Europese samenwerking.

Wat kun je van ons verwachten?

De Nationaal Agentschappen volgen de situatie in Oekraïne en omliggende landen op de voet. We staan in nauw contact met de Europese Commissie en alle Europese NA’s over de uitvoer van onze programma’s en de gevolgen van de situatie voor projecten en deelnemers. Volgende week komen de EC en de NA’s samen om te onderzoeken hoe Erasmus+ en het European Solidarity Corps kunnen helpen bij de uitdagingen die worden veroorzaakt door het conflict. We kunnen ons goed voorstellen dat er veel vragen zijn en publiceren daarom binnenkort een FAQ op de website.

Projectcoördinatoren kunnen voor vragen over het toepassen van de ‘force majeure’ op projecten van Erasmus+ contact opnemen met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training voor onderwijsprojecten, en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd voor het jeugd- en jongerenwerk en buitenschoolse projecten. Het NA Jeugd houdt daarnaast informatiesessies voor organisaties, waarvoor per mail uitnodigingen zijn verzonden.