Skip naar content

Nieuwe beurs voor stimuleren van mobiliteit binnen eigen Koninkrijk

Goed nieuws voor Caribische en Nederlandse studenten! De vier landen van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten) willen nationale uitwisseling van studenten stimuleren met de introductie van een koninkrijksbeurs. Deze nieuwe financiële ondersteuningsmogelijkheid, geïnspireerd door het programma Erasmus+, moet het voor studenten makkelijker maken een vervolgopleiding te volgen in alle landen binnen het Nederlands Koninkrijk.

Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Naar voorbeeld van het programma Erasmus+

Een student uit Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden (Bonaire, Saba, Sint Eustastius) kan nu met een internationale beurs van Erasmus+ naar allerlei landen binnen én buiten Europa, maar niet naar de landen binnen het eigen Koninkrijk. Dat terwijl wederzijdse tijdelijke uitwisseling leidt tot onderling meer begrip en waardering. Daarom spreken bovengenoemde landen af om te komen tot een nieuw mobiliteitsprogramma voor alle studenten binnen het Koninkrijk, geïnspireerd door het Europese programma Erasmus+.

De koninkrijksbeurs vormt een mooie aanvulling op de bestaande situatie. Het moet meer mobiliteit mogelijk maken op mbo, hbo, en wo-niveau, zowel tussen de eilanden onderling als met Nederland. Deze mobiliteit geldt ook voor stages. Het is de bedoeling dat de beursbedragen vergelijkbaar zijn met het programma Erasmus+, en dat daarbij ook rekening wordt gehouden met studenten met minder financiële mogelijkheden.

Voorbereiding op studeren

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat veel Caribische studenten in het vervolgonderwijs in Nederland tegen extra barrières aanlopen. Oorzaken zitten zowel in het voorbereidend onderwijs in het Caribische deel van het Koninkrijk als in het vervolgonderwijs in Nederland.

Voor veel Caribische studenten is de overstap naar het vervolgonderwijs nu (te) groot. Om hen beter voor te bereiden op een opleiding op het hbo en de universiteit willen de vier landen bestaande initiatieven voor een pre-academic year bundelen en verder uitwerken in een ‘Caribbean academic orientation year’. In dit voorbereidingsprogramma gaat het zowel om academische vaardigheden als het leven als student. De inzet is dat de drie universiteiten in het Caribisch gebied een gezamenlijk programma gaan aanbieden, mogelijk samen met Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Studiesucces vergroten

De koninkrijksbeurs is een van de beoogde maatregelen van de vier landen om het studiesucces van Caribische studenten te vergroten. De ministers van onderwijs van de vier landen spraken de intentie voor de beurs uit tijdens het jaarlijkse Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit overleg vond deze keer plaats op Curaçao.

Namens Nederland nam minister Dijkgraaf (OCW) hieraan deel. Minister Dijkgraaf: “Het is belangrijk dat we jonge mensen van de eilanden een beter perspectief bieden door gebruik te maken van de kracht van het Koninkrijk. Daarom ben ik blij dat we concrete stappen gaan zetten om het studiesucces van studenten te vergroten. Ik ben ervan overtuigd dat we hen hiermee echt kunnen helpen.”

Lees meer over de plannen rondom de koninkrijkbeurs op de website van de Rijksoverheid: