Skip naar content
Padel speler

Mobiliteitsprojecten voor breedtesport: wat zijn voorbeelden van activiteiten?

Vanaf 2023 is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen binnen de nieuwe subsidielijn ‘Mobiliteitsprojecten voor breedtesport’ van Erasmus+ Sport. Aangezien deze subsidielijn volledig nieuw is, hebben we nog geen bestaande ervaringsverhalen om met je te delen. Hieronder geeft programma-adviseur Jurgen Aarden je voorbeelden van mogelijke projecten om de nodige inspiratie op te doen.

Sport

Daan: job shadowing in Italië – 1 week

Als bestuurslid van een voetbalvereniging in Utrecht gaat Daan samen met drie collega-bestuursleden een week lang praktische leerervaring (job shadowing) opdoen bij een voetbalvereniging in Rome, die al ver is op het gebied van inclusief sporten. De vereniging in Utrecht wil namelijk meer leren over hoe ze haar sportaanbod beter kan richten op mensen met minder kansen, en hoe ze eraan kunnen bijdragen dat mensen die minder mobiel zijn meedoen bij de voetbalvereniging. Bij thuiskomst delen Daan en zijn collega's de opgedane kennis met het bestuur van de club én met lokale partijen zoals de gemeente Utrecht en buurtsportcoaches. Zo wordt zowel intern als extern het sportaanbod verbeterd.

Daan krijgt hiervoor €7.360 subsidie, dat als volgt is opgebouwd (op basis van vier personen):

  • 4x €350 organisatieondersteuning
  • 4x €320 voor de treinreis naar Rome (een groene reis van 1.255 km, berekend via de Distance Calculator)
  • 28x €130 voor individuele ondersteuning van zeven dagen met vier personen
  • 8x €130 voor reisdagen (4x 2 p.p.) voor Italië, landengroep 2

Lisa: job shadowing in Zweden – 10 dagen

Lisa neemt samen met vier trainers en bestuursleden van een handbalvereniging uit Enschede deel aan een job shadowing bij een club met een innovatief sportaanbod in Stockholm. Het hoofdthema van hun uitwisseling is integriteit in de sport en het creëren van een veilig sportklimaat. Het doel is om te ontdekken welke stappen er gezet kunnen worden binnen hun eigen vereniging om een veiliger sportklimaat te waarborgen. Door tien dagen mee te lopen met hun Zweedse collega's, zullen doen ze waardevolle kennis op die ze bij terugkomst delen met het bestuur, de coaches en de vrijwilligers binnen hun eigen vereniging. De resultaten en nieuwe inzichten wisselen ze ook uit met het lokale netwerk van sportverenigingen en de gemeente.

Lisa krijgt hiervoor €11.900 subsidie, dat als volgt is opgebouwd (op basis van vijf personen):

  • 5x €350 organisatieondersteuning
  • 5x €275 voor de vliegreis naar Stockholm (1.052 km, berekend via de Distance Calculator)
  • 5x 12x € 146,25 individuele ondersteuning van tien dagen met vijf personen en twee reisdagen voor Zweden, landengroep 1

Sarah: trainings-/coachingsactiviteit in Oostenrijk – 30 dagen

Als deskundige op het gebied van duurzaamheid gaat Sarah, samen met twee collega's van de gemeentelijke sportservice, de bestuursleden, medewerkers en andere vrijwilligers van een multi-sportvereniging in Oostenrijk begeleiden om hun vereniging verder te verduurzamen. Dit doen ze door 'best practices' te delen uit Nederland en het bewustzijn te vergroten bij het bestuur en de leden over duurzame thema's. Ze werken zelf actief mee aan de organisatie van de multi-sportvereniging in Oostenrijk en gaan deze verder verduurzamen, terwijl ze de Oostenrijkse medewerkers begeleiden in hun huidige en toekomstige duurzame activiteiten. Sarah en haar collega's doen natuurlijk ook waardevolle inzichten op die ze mee terugnemen naar Nederland. De resultaten binnen de deelnemende organisaties in zowel Oostenrijk als Nederland worden gedeeld. In Oostenrijk wordt de vergaarde kennis ook gedeeld met andere verenigingen in de regio. In Nederland implementeren ze de nieuwe inzichten en kennis bij sportverenigingen in de gemeente om ze zo verder te verduurzamen.

Sarah krijgt hiervoor €11.900 subsidie, dat als volgt is opgebouwd (op basis van drie personen):

  • 3x € 350 organisatieondersteuning
  • 3x € 275 voor de treinreis naar Oostenrijk (een groene reis van 800 km, berekend via de Distance Calculator)
  • 3x 14x € 130 + 3x 18x (0.7x € 130) individuele ondersteuning van 30 dagen en 2 reisdagen p.p. voor Oostenrijk, landengroep 2. De eerste 14 dagen wordt namelijk 100% van de € 130 per dag vergoed en vanaf dag 15 is dit 70%.  
Afbeelding van Programma-adviseur Jurgen Aarden

Meer weten?

Jurgen Aarden kan je er alles over vertellen