Skip to main content

Jongerenparticipatie

Meer informatie over deze nieuwe subsidielijn vind je elders op de website.

Jongerenparticipatie: een eerste kennismaking met de nieuwe subsidielijn

2021 is van start gegaan en zo ook het nieuwe programma Erasmus+! Naast een aantal van de successen uit het vorige programma, dat liep van 2014-2020, kent het nieuwe programma een volledige subsidielijn die zich richt op jongerenparticipatie. Hoog tijd om daar iets meer over te weten te komen, samen met onze – ook nieuwe – collega Linda Janmaat.

Jeugd & jongerenwerk

Hoi Linda, welkom bij Erasmus+! Kun je iets over jezelf vertellen en over jouw taken binnen het Nationaal Agentschap?

Hai, dankjewel!
Ik ben Linda, woon in Utrecht en ben sinds 1 november gestart als programma-adviseur bij Erasmus+ Jeugd. Hiervoor heb ik bij de Nationale Jeugdraad gewerkt, dus jongerenprojecten op het gebied van actief burgerschap en jongerenparticipatie zijn mij niet vreemd.

Als programma-adviseur ben ik eerste aanspreekpunt voor organisaties en jongeren die een projectaanvraag willen doen. Daarbij zal ik me vooral bezighouden met projecten voor die nieuwe subsidielijn: Jongerenparticipatie.

videobellen met Linda

Wat is dat precies, jongerenparticipatie?

Jongerenparticipatie gaat erom dat jongeren de mogelijkheid, kans en waar nodig de ondersteuning krijgen om hun mening te uiten, bij te dragen aan besluitvorming die hen aangaat en deze ook te beïnvloeden. Bijvoorbeeld over hoe een stad wordt ingericht en hoe we als land omgaan met de natuur en het klimaat. Alle besluiten die nu gemaakt worden, zijn bepalend voor toekomstige generaties. Daarom is het júist belangrijk dat jongeren hierover mee mogen praten en dat hun stem wordt gehoord.

Ah, oké, dus het gaat erom dat jongeren mee mogen praten en meebeslissen over beleid. Gebeurt dat nu nog te weinig?

Er gebeurt in Nederland en Europa gelukkig al heel wat! Besluitvormers zien steeds meer in dat het belangrijk is om jongeren te betrekken. Zo riep premier Rutte ook jongeren op om hun mening en ideeën te laten horen over de coronamaatregelen. Dat vond ik heel sterk, want zo houd je jongeren betrokken en actief en laat je merken dat je hun mening serieus neemt. Ook internationaal gebeurt er veel: zo zijn er in veel landen Jongerenvertegenwoordigers en op Europees niveau heb je de EU Youth Dialogue, wat in Nederland uitgevoerd wordt door de NJR.

De grootste uitdaging blijft altijd om jongerenparticipatie betekenisvol en inclusief te maken. Dat er écht iets met de stem van jongeren wordt gedaan, en dat er genoeg aandacht en energie wordt besteed aan het betrekken van jongeren die minder mogelijkheden hebben of minder uit zichzelf van zich laten horen. Daarom blijft het belangrijk om projecten die hier aan bij dragen te ondersteunen.

Hoe gaat jongerenparticipatie terugkomen in de nieuwe subsidielijn?

De nieuwe subsidielijn Jongerenparticipatie gaat projecten ondersteunen die op lokaal, nationaal of internationaal niveau bijdragen aan jongerenparticipatie in de democratie. Daarbij is het belangrijk dat goed wordt nagedacht over de voorbereiding en de follow-up en evaluatie, zowel van de besluitvormers als de jongeren, waarbij erg belangrijk is dat jongeren van begin tot einde worden betrokken. We moedigen het erg aan om te kijken naar en experimenteren met nieuwe en innovatieve vormen van participatie. Waarschijnlijk komen jongeren zelf met de beste ideeën!

Wat voor soort projecten kunnen subsidie krijgen?

Op dit moment (januari 2021) is de definitieve Programmagids van het nieuwe programma nog niet uit, maar het ziet ernaar uit dat dit zowel internationale als nationale projecten zijn, voor de duur van 3 tot 24 maanden. Het moeten projecten zijn waarbij jongeren tussen de 13 en 30 jaar aan de slag gaan met het vormen van een mening en hierover met besluitvormers in gesprek gaan. Denk hierbij aan:

  • online of offline meet-ups tussen jongeren en besluitvormers;
  • een campagne of actie om de stem van jongeren te horen en vervolgens over te brengen;
  • intensieve, creatieve trajecten om jongeren en besluitvormers samen aan beleid te laten werken, zoals co-creatiesessies, jongerenpanels, denktanks, virtuele ruimtes, simulatie-games;
  • en nog veel meer!


Wie kan een aanvraag indienen en hoe doe je dat?

Niet alleen organisaties en (publieke) instanties, maar ook groepen jongeren kunnen een aanvraag indienen! Dat is natuurlijk erg toepasselijk en het past ook bij de huidige trend waarbij jongeren zich vaker (online) verenigen en in actie komen, zonder je per se bij een organisatie aan te moeten sluiten. We raden wel aan om altijd steun te zoeken bij bijvoorbeeld een organisatie of coach, omdat het zeker bij grotere projecten een hele verantwoordelijkheid is om zelf een project van a tot z op te zetten en uit te voeren.

Het aanvraagproces zal gaan lopen via onze website.

Waarom zou je een jongerenparticipatieproject starten?

Als meer jongeren hun stem laten horen, wordt de stem van jongeren dus hopelijk meer meegenomen in het beleid! Daarnaast doe je skills en vaardigheden op als kritisch denken en een mening vormen en draagt het bij aan kennis over en ervaring met de werking van de democratie. Anderzijds leren besluitvormers zich (beter) in te leven in de wereld van jongeren en verandert dit hopelijk hun mindset wat betreft het betrekken van jongeren. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat het vanzelfsprekend wordt dat beleid dat jongeren aangaat, alleen nog maar mét jongeren wordt gemaakt.

Tot slot: heb je een ultieme tip voor wie het leuk lijkt om hiermee aan de slag te gaan?

Jazeker! Kijk voor inspiratie eens in de Participation Pool, voor mooie voorbeeldprojecten uit de vorige programma’s Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps. En wil je graag eens sparren, heb je vragen of vind je het leuk om met mij kennis te maken? Stuur mij dan vooral een mailtje op l.janmaat@nji.nl of bel me op 030-2306387, ik denk en kijk graag mee!

-

Zodra er meer bekend is over de eerstkomende deadline verschijnt dit natuurlijk op onze website. Je kunt je ook inschrijven voor de nieuwsbrief en onze Facebook-pagina in de gaten houden om op de hoogte te blijven.