Skip naar content

Internationaal kwaliteitsonderwijs met Haagse IB World School

In de Haagse Schilderswijk staat sinds kort de eerste Nederlandstalige IB World School ter wereld: Het Startpunt International. Het concept is onderzoekend leren en via de openbare basisschool is deze onderwijsvorm nu toegankelijk voor alle kinderen uit de buurt. De school heeft een lopend Erasmus+ KA1-project met als titel “Internationaal kwaliteitsonderwijs in de Haagse Schilderswijk”.

Primair en voorgezet onderwijs

Basisschool Het Startpunt International ligt in een wijk met een aanzienlijke migratieproblematiek. Dit gaat gepaard met bekende uitdagingen van Europese achterstandswijken: werkloosheid, laag opleidingsniveau, minimale integratie in de samenleving en kans op vroegtijdig schoolverlaten, ontsporing en radicalisering. Kinderen in deze wijk hebben vaak geen baat bij alléén taal en rekenen.

Belangrijker is het worden van een internationaal wereldburger, juist in de internationale context van de wijk. ‘De focus ligt vooral op het leren begrijpen van de wereld om ons heen’, aldus directrice Marleen de Kleijn in Trouw. ‘We sporen kinderen aan niet alleen informatie te verzamelen, maar om deze om te zetten in actie die een bijdrage levert aan henzelf en de wereld waarin ze leven.’ Juf Maaike van der Ven van groep acht zou niet meer anders willen. ‘Zelf je onderwijs invullen past beter bij de maatschappij en bij de leerlingen. Ze leren hier vaardigheden in plaats van feiten.’

Creëren van wereldburgers

Het prestigieuze Internationale Baccalaureaat–Primair Onderwijs Programma (IB-PYP) richt zich op het vormen van goed geïnformeerde en zorgzame jonge mensen die zich willen en kunnen inzetten om de wereld te verbeteren en vreedzamer te maken door culturele verschillen te overbruggen met begrip en respect. Het curriculum is internationaal georiënteerd en gericht op het creëren van verantwoordelijke wereldburgers. Dit programma is vaak vooral beschikbaar voor geprivilegieerde jonge mensen (zoals kinderen van expats op international schools), maar nu dus ook voor leerlingen in achterstandswijken. Daarmee biedt het de mogelijkheid kansenongelijkheid aan te pakken.

Kijken over de grens

Van juni 2019 tot eind november 2021 (met mogelijk verlenging tot 31 mei 2022) biedt Erasmus+ honderd deelnemers van Het Startpunt International de kans op job shadowing en cursussen in het buitenland. Met de KA1-mobiliteit kunnen schoolmedewerkers verder professionaliseren door specifieke IB-workshops te volgen in Europa. Het team wil graag kennismaken met andere leerkrachten, ervaringen uitwisselen en zelf ervaren wat wereldburgerschap betekent. Met job shadowen bij internationale scholen elders in Europa krijgen leerkrachten een inkijkje in de IB-praktijk. Dit helpt om de theorie te kunnen omzetten naar de praktijk van de school, klas en leerlingen.

Tot nu toe zijn er 51 mobiliteiten geweest, die deels virtueel waren. Mede door het KA1-project was het voor Het Startpunt International mogelijk om in vlot tempo een geautoriseerde IB World School te worden. De school heeft nu nog de ambitie om als ‘Center of Excellence’ in de toekomst andere scholen te ondersteunen in hun worsteling naar het opheffen van kansenongelijkheid in Nederland, Europa en wellicht daarbuiten.