Skip naar content
Groepje jongeren langs een duurzaamheidsbanner

Prioriteiten Erasmus+ 2021-2027

Belangrijke prioriteiten van het programma Erasmus+ 2021-2027 zijn inclusie, digitalisering, participatie en Green Erasmus+ (duurzaamheid, milieu en klimaat).

Inclusie: in 2020 actueler dan ooit

Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs door COVID-19, de wereldwijde discussie rond de Black Lives Matter-beweging: het thema inclusie is in 2020 nóg actueler geworden dan voorheen. In het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 wordt dan ook actief verder gegaan met het ontwerpen en uitvoeren van een inclusief Erasmus+, dat zich richt op het bevorderen van inclusieve mobiliteit en het stimuleren van 'inclusieve impact'.

Alle onderwijssectoren

Inclusieve impact

In een inclusieve samenleving kan iedereen deelnemen vanuit zijn eigen achtergrond of competenties - los van religie, seksualiteit, huidskleur, sociaaleconomische achtergrond, handicap of opleiding. Het programma Erasmus+ biedt veel mogelijkheden om inclusieve impact te creëren - zowel binnen als buiten de onderwijsinstelling, van primair onderwijs tot en met de volwasseneneducatie. Een greep uit de internationale inclusieprojecten van Erasmus+:

  • Stories that Move

Antisemitisme, racisme en discriminatie komen overal in Europa voor, en beïnvloeden het leven van jongeren en volwassenen. De online toolbox Stories that Move motiveert Europese leerlingen en docenten om na te denken over diversiteit en discriminatie, én om in actie te komen. In verschillende filmpjes vertellen Europese leeftijdsgenoten positieve verhalen, maar ook hun eigen ervaringen met uitsluiting en discriminatie.

  • Ycare

Het project Youth Counselling Against Radicalisation, in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut, wil een bijdrage leveren om radicalisering te helpen aanpakken. Onderwijsprofessionals en onderzoekers hebben hun krachten gebundeld om producten te ontwikkelen waarmee jeugdwerkers radicalisering kunnen signaleren en adresseren.

  • Common Ground Common Future

In dit Erasmus+ Strategisch Partnerschap ontwikkelen de internationale projectpartners (waaronder Storytelling Centre) strategieën waarmee men schadelijke verhalen (zoals fake news en hate speech) beter kan herkennen én bestrijden.

  • Theology Without Borders

In contact komen met religieuze verschillen en diversiteit in een academische omgeving bevordert een open houding bij studenten en medewerkers. De foto-expositie 'Theology Without Borders' brengt de buitenlandervaringen van Nederlandse en Oekraïense studenten, docenten en administratief personeel - dankzij de jarenlange internationale samenwerking tussen de PThU en de Ukrainian Catholic University (UCU) - kleurrijk in beeld.

  • Homo'poly

Hoe draag je bij aan een beter begrip van diversiteit, en van homoseksualiteit in het bijzonder, in het voortgezet en hoger onderwijs in Europa? Vijftien instellingen uit acht Europese landen bundelden hun krachten in het Homo'poly-project. De modules en het didactisch materiaal van Homo’poly zijn gratis te downloaden op de website Homopoly.eu.

  • Signs Goes North

Het project Erasmus+ Signs Goes North helpt vluchtelingen en migranten de taal, de cultuur en het leven in hun nieuwe stad kennen.

  • BEING ME

Onderzoek heeft aangetoond dat oudere LHBT-mensen vaak sociale uitsluiting ervaren tijdens de interactie met zorgverleners. In sommige gevallen is er zelfs sprake van directe discriminatie binnen de zorgomgeving. Met het project BEING ME bevordert het Ouderenfonds in samenwerking met onderwijsinstellingen uit Nederland, Engeland, Ierland en Slovenië betere en meer inclusieve zorg voor LHBT-ouderen. 

Kijk voor meer voorbeelden van (inclusie)projecten van Erasmus+ bij Inspiratie & resultaten op deze website.