Skip naar content

Financiële workshop KA2 Partnerschappen mbo en volwasseneneducatie

Hoe werkt de financiële regelgeving van Erasmus+ projecten?

Als coördinator van een KA2-project is het belangrijk om alle regelgeving bij de administratieve en financiële verantwoording goed te kennen. Om coördinatoren hierin te ondersteunen, organiseerden we als Nationaal Agentschap een financiële workshop voor lopende partnerschapsprojecten binnen het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (Call 2018, 2019 en 2020).

Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Ruim twintig coördinatoren en administratief medewerkers van de projecten kwamen in mei vanuit het hele land naar Utrecht. Tegelijkertijd waren er ook dertig deelnemers online aanwezig. Na een inhoudelijke bespreking van de regels gingen de aanwezigen aan de slag met opzoekvragen. In de contracten (Grant Agreement) en de bijlagen (Annexen) zijn alle regels terug te vinden, maar het is niet altijd makkelijk om te weten waar welke informatie staat.

Denk aan opzoekvragen als:

  • Waar kun je terugvinden waar een deelnemerslijst aan moet voldoen?
  • Waar staat beschreven welke kosten je onder welke budgetpost mag verantwoorden?
  • En waar kun je zien wat er moet worden meegestuurd bij de eindrapportage van het project?

De aanwezigen weten nu het antwoord op deze vragen te vinden. Het was een leerzame middag, waarbij het ook heel fijn was om elkaar weer fysiek te ontmoeten!

Ook een keer een workshop of interessante (online) activiteit bijwonen? Houd de agenda in de gaten!