Skip naar content

European Year of Youth - jongerenparticipatie in het mbo

European Year of Youth

European Year of Youth

Meer informatie over het European Year of Youth vind je op de website van de Europese Commissie.

European Year of Youth: jongerenparticipatie in het mbo

2022 is door de Europese Commissie uitgeroepen tot 'European Year of Youth', waarbij er extra aandacht is voor het belang van Europese jongeren voor een betere toekomst - groener, inclusiever en digitaler. In heel Europa worden evenementen georganiseerd om de stem van jongeren luider te laten horen. Nationaal Coördinator Floris Muller neemt ons mee in wat er speelt. Deze keer: jongerenparticipatie in het mbo.

Jeugd & jongerenwerk

De opmars van jongerenparticipatie 

"Niet beslissen óver jongeren, maar mét jongeren; op steeds meer plekken worden jongeren betrokken bij de totstandkoming en evaluatie van beleid dat op hen betrekking heeft, zowel bij gemeentes, scholen als bij andere organisaties. Waarom? Jongerenparticipatie creëert betrokkenheid bij het beleid (nu en in de toekomst), het beleid sluit beter aan bij de (toekomstige) doelgroep, het draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren door ze vertrouwen en invloed te geven en het brengt andere perspectieven:  vaak duurzaam en innovatief."

Uitdagingen in het mbo

"De invoering van betekenisvolle en duurzame jongerenparticipatie is geen sinecure en kent de nodige uitdagingen. Welke vorm kies je? Hoe en waar bereik je de jongeren die je wil bereiken? Hoe betrek je ze en geef je ook echte invloed, zodat het niet enkel voor de show is)? De diverse handreikingen en bouwstenen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld* geven zeker houvast, maar omdat elke context anders is vergt elke situatie ook iets anders.

Één van die uitdagingen ligt bij het mbo. Hoe betrek je als mbo je studenten bij je eigen beleid en toekomst? In gesprekken die ik afgelopen maanden heb gehad bij verschillende mbo-scholen blijkt dat jongerenparticipatie in allerlei vormen en maten voorkomt. Tegelijkertijd worstelen veel scholen met de vorm en hoe ze het op een duurzame en effectieve manier kunnen inbedden. Eén van de misvattingen daarbij is dat jongerenparticipatie plaats hoort te vinden in de vorm van een studentenraad of jongerenraad, terwijl er tig manieren zijn om jongeren te verbinden aan beleid. Manieren die vaak veel beter aansluiten bij de gemiddelde MBO-student.

Netwerksessie

Een gevoel dat kwam boven drijven bij veel van die gesprekken, is dat scholen graag aan de slag willen met het thema, maar vaak zelf het wiel aan het uitvinden zijn. En dat is zonde, want er zijn veel scholen die hier mee bezig zijn. Om daar in te ondersteunen organiseren we vanuit het European Year of Youth in het najaar een sessie voor mbo-scholen om kennis uit te wisselen rondom het thema jongerenparticipatie binnen de eigen organisatie. Niet met het idee dat er één oplossing is, maar wel om van elkaar te leren, ervaringen uit wisselen, van elkaar te horen wat wel of juist niet werkt en een informeel (hulp)netwerk op te bouwen van scholen die ook met dit thema bezig zijn en jongeren (willen) betrekken bij hun eigen beleid. Mocht je hier interesse in hebben, neem dan contact op met mij via f.muller@nji.nl voor de mogelijkheden."

*zie o.a. handreikingen jongerenparticipatie van:

Activiteiten

Ondertussen zijn er ook steeds meer organisaties die activiteiten organiseren in het kader van European Year of Youth! Op de kaart hieronder zie je welke activiteiten er op de korte termijn in heel Europa plaatsvinden. Zelf iets organiseren? Dat kan! Kijk dan vooral op de pagina van het EYY - waar je o.a. een handige toolkit vindt met allerlei visuals die je kunt inzetten.