Skip naar content

Erasmus+ Jeugd & Erasmus+ Sport zoeken externe beoordelaars!

Vind jij het interessant om aanvragen en eindrapportages voor projecten voor en door jongeren, jongerenwerkers, jongerenwerkorganisaties in binnen- en buitenland te beoordelen en mee te beslissen welke projecten uitgevoerd mogen worden met subsidie van de Europese Commissie? Lees dan snel verder!

Jeugd & jongerenwerk

Voor de Europese subsidieprogramma’s Erasmus+ Jeugd, Erasmus+ Sport en het European Solidarity Corps zijn we op zoek naar uitbreiding van onze pool van externe beoordelaars voor het beoordelen van projectaanvragen en eindrapportages van projecten. 

Als het Nationaal Agentschap in Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van vier initiatieven van de Europese Unie: de subsidieprogramma’s Erasmus+ Jeugd, Erasmus+ Sport en het European Solidarity Corps en het jongereninformatienetwerk GO Europe (Eurodesk Nederland). 

 Het European Solidarity Corps en Erasmus+ Jeugd zijn subsidieprogramma’s waarbij jongeren en jongerenwerkers de kans krijgen zich via een unieke (internationale) ervaring te ontwikkelen en iets goeds voor een ander te doen. Erasmus+ Sport is een nieuw subsidieprogramma en heeft als doel om de kennis van breedtesportorganisaties te vergroten. GO Europe is onderdeel van het Europese onafhankelijke netwerk Eurodesk, dat jongeren informeert over de mogelijkheden die Europa hen biedt om een (inter)nationale ervaring op te doen.

Het Nationaal Agentschap (NA) is ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 

Wat ga je doen?

Bij het beoordelen van subsidieaanvragen en eindrapportages van projecten werkt het Nationaal Agentschap samen met een groep externe beoordelaars. We streven naar een groep beoordelaars met uiteenlopende relevante expertise en een diverse achtergrond. Het gaat binnen Erasmus+ Jeugd om de beoordeling van subsidieaanvragen voor Jongerenuitwisselingen, Mobiliteitsprojecten van Jongerenwerkers, Jongerenparticipatieprojecten, DiscoverEU Inclusie, Samenwerkingspartnerschappen en Kleinschalige Partnerschappen. Binnen het European Solidarity Corps gaat het om de beoordeling van Solidariteitsprojecten. Voor deze subsidielijnen zoeken wij nieuwe beoordelaars.

Wat vragen wij van beoordelaars?

 • Aantoonbare kennis over en relevante ervaring met niet-formeel leren, intercultureel leren, (internationaal) jongerenwerk, inclusie en diversiteit, maatschappelijke projecten opzetten en/of (betekenisvolle) jongerenparticipatie;
 • In staat zijn de aanvragen op relevantie, impact en het bijbehorende projectontwerp te beoordelen en evalueren en je mening over de kwaliteit van de aanvraag goed schriftelijk te kunnen onderbouwen;
 • Volgens procedures kunnen werken (met richtlijnen en deadlines);
 • Ervaring met het opzetten en/of uitvoeren van projecten is een pré;
 • In staat zijn om Engelstalige aanvragen kunnen beoordelen en de beoordeling in het Nederlands schrijven. Een goede Nederlandse schrijfvaardigheid (leesbaarheid, formulering en spelling) is daarbij noodzakelijk;
 • Openstaan voor samenwerking en feedback (geven en ontvangen);
 • Minimaal één jaar beschikbaar zijn voor de beoordeling van projecten en rapportages:
  • Beoordelen projecten: na de twee tot drie deadlines voor beide programma’s. Per deadline is er ongeveer vier weken tijd om de aanvragen te beoordelen. Er geldt een minimum van vijf aanvragen (voor Samenwerkingspartnerschappen minimaal twee aanvragen) per deadline om te beoordelen, waarbij je gemiddeld per aanvraag 4,5 à 5 uur (voor Samenwerkings-partnerschappen circa 9 uur) bezig bent;
  • Rapportages: gedurende het gehele jaar. Er geldt een minimum van acht eindrapportages per jaar (bij beschikbaarheid), waarbij je gemiddeld 3 à 4 uur bezig bent. 
 • Deelname aan de twee jaarlijkse bijeenkomsten voor alle beoordelaars (informatie, training, uitwisseling, evaluatie), waarvan een bijeenkomst online is en een fysiek in Utrecht;
 • Vertrouwelijk om te gaan met informatie en de documenten die met een aanvraag te maken hebben;
 • Een verklaring te ondertekenen waarin je aangeeft dat er geen belangenconflict is. 

Mocht je interesse hebben en zelf ook (incidenteel) subsidie aanvragen bij de programma’s, dan is dat onder voorwaarden mogelijk.

Wat bieden wij?

 • Een financiële vergoeding per beoordeelde subsidieaanvraag (afhankelijk van de soort aanvraag: €157,50 - €315 bruto) en per beoordeelde eindrapportage (afhankelijk van de soort eindrapportage: €87,50 - €315 bruto per rapportage) en voor deelname aan de twee jaarlijkse bijeenkomsten (€65 voor de online bijeenkomst en €130 + reiskostenvergoeding voor de fysieke bijeenkomst) NB: het gaat om een opdracht en je komt niet in dienst van het NJi;;
 • Ondersteuning en training vanuit het Nationaal Agentschap;
 • Een leuke klus, waarbij je goed inzicht krijgt van wat er speelt binnen het jongerenwerk en op het gebied van jongerenparticipatie in Nederland en Europa. Het gaat vaak om inspirerende buitenschoolse projecten die als doel hebben om de kwaliteit van het jongerenwerk in Europa te verbeteren of jongeren een belangrijke niet-formele leerervaring te bieden en/of betekenisvolle jongerenparticipatie in Nederland te stimuleren.  

De beoordeling van aanvragen gebeurt online en is niet locatie gebonden.

Interesse?

Stuur dan uiterlijk zondag 21 juli 2024 je motivatie en cv naar erasmusplus@nji.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie Externe beoordelaar’. Geef aan in je motivatie voor welke subsidielijn(en) binnen Erasmus+ Jeugd je interesse hebt om aanvragen en rapportages te beoordelen of dat je interesse hebt om Solidariteitsprojecten of aanvragen bij Erasmus+ Sport te beoordelen. Op basis van motivatie en cv maken wij een eerste selectie, je krijgt hierover op donderdag 25 juli bericht.

 • Op dinsdag 27 augustus vindt er van 15:00 tot 17:00 een online informatiebijeenkomst met speeddates plaats voor geselecteerde potentiële nieuwe beoordelaars. Na deze bijeenkomst kun je aangeven of je beoordelaar zou willen worden. In dat geval vragen we je in de dagen na de bijeenkomst een deel van een aanvraag schriftelijk te beoordelen en ons te mailen. Hierna maken wij een selectie op basis van de beoordelingsopdracht, de speeddates en de hierboven beschreven competenties en ervaring. 
 • Donderdag 5 september laten we je weten of we je graag in onze pool van beoordelaars op willen nemen. 
 • Als je geselecteerd bent dan vindt er op dinsdag 17 september een instructiebijeenkomst plaats voor de nieuwe beoordelaars. 
 • Op vrijdag 20 september (09.30-17.00) vindt de trainingsdag voor alle externe beoordelaars plaats op locatie in Utrecht. 
 • Ook wordt er eind september/begin oktober nog een onlineschrijftraining ingepland op een avond. 
 • Verder heb je nog contact met een van de adviseurs voor inhoudelijke input over de subsidielijn die je gaat beoordelen. 

Je deelname aan de bijeenkomsten is een voorwaarde om als beoordelaar bij Erasmus+ en European Solidarity Corps aan de slag te kunnen. Deelname aan de trainingsdag op locatie is niet verplicht, maar wel wenselijk. 

Meer informatie

Heb je vragen over de opdracht, neem contact op met Mireille Unger via m.unger@nji.nl.