Erasmus+ gaat virtuele uitwisseling verder stimuleren

Erasmus+ gaat virtuele uitwisseling verder stimuleren

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 25 mei 2020

Deelnemers aan het programma Erasmus+ krijgen de mogelijkheid om hun uitwisseling te starten met een virtuele activiteit, zoals afstandsonderwijs of een virtuele training. Als de reisbeperkingen vanwege COVID-19 zijn opgeheven, kan dit later worden gecombineerd met een fysieke mobiliteit in het buitenland.

De Europese Commissie heeft dit deze week mogelijk gemaakt door de subsidieregels voor het uitwisselingsprogramma Erasmus+ te verruimen.

In aanmerking voor deze verruiming komen alle geplande uitwisselingen voor studenten en leerlingen en medewerkers van hoger onderwijs, mbo, primair en voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie. Dit geldt ook voor het jeugd- en jongerenwerk.
 
Over de precieze voorwaarden en de hoogte van de subsidies en beurzen wordt later mededeling gedaan. Zodra die bekend zijn, zullen we dit op onze website publiceren.