Skip naar content

Erasmus+ gaat virtuele uitwisseling verder stimuleren

Deelnemers aan het programma Erasmus+ krijgen de mogelijkheid om hun uitwisseling te starten met een virtuele activiteit, zoals afstandsonderwijs of een virtuele training. Als de reisbeperkingen vanwege COVID-19 zijn opgeheven, kan dit later worden gecombineerd met een fysieke mobiliteit in het buitenland.

Alle sectoren

De Europese Commissie heeft dit deze week mogelijk gemaakt door de subsidieregels voor het uitwisselingsprogramma Erasmus+ te verruimen.

In aanmerking voor deze verruiming komen alle geplande uitwisselingen voor studenten en leerlingen en medewerkers van hoger onderwijs, mbo, primair en voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie. Dit geldt ook voor het jeugd- en jongerenwerk.
 
Over de precieze voorwaarden en de hoogte van de subsidies en beurzen wordt later mededeling gedaan. Zodra die bekend zijn, zullen we dit op onze website publiceren.