Skip naar content

'Ik vind het leuk dat het zo interactief is, en heel erg inductief'

Beyza Korkmaz, masterstudent Aardrijkskunde aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg en docent aardrijkskunde & global perspectives aan Cobbenhagenlyceum in Tilburg

Beyza Korkmaz

‘Het is heel makkelijk om ergens wat van te vinden als je het totale beeld van iemand of een groep niet hebt.’

EVALUE | Beyza Korkmaz

Beyza Korkmaz is masterstudent Aardrijkskunde aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg en docent aardrijkskunde & global perspectives aan Cobbenhagenlyceum, eveneens in Tilburg. Ze gebruikt het lesmateriaal van project EVALUE in haar lessen. Wat vindt zij er leuk aan, welke vaardigheden heb je ervoor nodig en hoe wil zij het vooral toepassen in de klas? Dat lees je hier. 

 

Wat doe je met EVALUE?

Ik test het materiaal tijdens mijn lessen als docent aardrijkskunde & global perspectives. We zetten het lesmateriaal en de tools van EVALUE om in lesmateriaal waar leerlingen mee aan de slag kunnen. Voor het project ben ik ook naar de Turkse stad Izmir geweest, om andere docenten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De universiteit daar is een van de deelnemende partijen in het project.

Wat vind jij zelf van het materiaal?

Ik vind het leuk dat het zo interactief is, en heel erg inductief. Leerlingen gaan er echt zelf mee aan de slag. Ze puzzelen er zelf mee en zoeken zelf de verbanden. Hierdoor ben je als docent heel activerend bezig.

Welke vaardigheden heb je hiervoor nodig?

Voor het leiden van een activerende werkvorm heb je qua klassenmanagement wel wat extra vaardigheden nodig. Met de stof die wordt behandeld, is het ook belangrijk dat je erboven staat. Zodat je echt weet hoe het werkt. Dat zijn vaardigheden die je belangrijk zijn voor docenten.

Voor leerlingen gaat het vooral om samenwerken en een actieve, onderzoekende houding. Het is anders dan ‘lees deze paragraaf en maak deze opdrachten’. Met dit lesmateriaal moeten ze echt nadenken. We zijn heel metacognitief bezig; je zit echt in een hele andere orde van denkvaardigheden. Dat is het leuke aan het materiaal van EVALUE. De eerste keer was het wel zoeken en het was ook best lastig voor de leerlingen. Ze hebben er dan behoefte aan dat jij als docent het goede antwoord geeft. Gaandeweg worden ze er steeds vaardiger in om zelf aan de slag te gaan.

Met EVALUE krijgen leerlingen nieuwe inzichten, en nieuwe manieren om ergens naar te kijken

Beyza Korkmaz

Wat vind je het mooie aan EVALUE?

De verschillende inzichten die leerlingen opdoen. Ze kijken hoe verschillende mensen met verschillende achtergronden ergens over kunnen denken. Als pubers denken ze vaak heel erg vanuit zichzelf. Met EVALUE krijgen ze nieuwe inzichten, en nieuwe manieren om ergens naar te kijken.

Wat wil je leerlingen vooral leren?

Ze moeten niet alleen vakinhoudelijke kennis meekrijgen, maar ook vakoverstijgende vaardigheden leren en vakoverstijgende kennis opdoen. Als docent leid je ze ook op voor de wereld en hun leven buiten school. In de klas hebben we het over de maatschappelijke discussies die op dit moment spelen, zaken als solidariteit en andere visies. Het is goed om ze daarmee in aanraking te laten komen en dat ze kunnen beargumenteren waarom iemand heel anders over iets denkt. Dat vind ik belangrijk en dat is ook de reden waarom ik het fijn vind om met het materiaal van EVALUE te werken.

En dat alles binnen de context van Europa?

We willen leerlingen meegeven dat er verschillen zijn in Europa. Nederland is een ontzettend rijk land en daardoor kijken wij op een bepaalde manier naar sommige onderwerpen. Iemand die nauwelijks rondkomt, heeft andere prioriteiten. Dat is niemands schuld, maar het is wel een verschil. Ook in Nederland hebben we veel verschillende bevolkingsgroepen. Zelf ben ik Turks en ik heb in de klas veel leerlingen met een migratieachtergrond. Samen kijken we naar iemands afkomst en de verschillende meningen, op een respectvolle manier. Wat zie je in Nederland? Wat zie je in Europa? En wat zie je buiten de Europese grenzen? Het gaat om de verschillen, maar zeker ook om de overeenkomsten, om wat we gemeen hebben met elkaar.

We willen leerlingen meegeven dat er verschillen zijn in Europa

Beyza Korkmaz

Wat doet dit met leerlingen?

Het zet ze aan het denken. Ze reageren er heel verschillend op. Soms zie je dat leerlingen heel erg in de verdediging schieten, vanuit hun eigen visie. Gaandeweg zie je vaak dat ze wat losser komen, ook naarmate ze ouder worden. Het is heel makkelijk om ergens wat van te vinden als je het totale beeld van iemand of een groep niet hebt. Daar hebben we het vaak over tijdens de lessen.

Wat heb je er zelf van geleerd?

Ik heb natuurlijk ook een bepaalde visie en ik heb geleerd om die iets meer op de achtergrond te houden. Het is heel makkelijk om het oneens te zijn met een leerling als die iets zegt waar je echt niet achter staat. Dan is het goed om die mening toch te horen, en leerlingen daarop te laten reageren. Het gaat er niet om wat ik als docent vind. Natuurlijk kan het wel moeilijk zijn als het een onderwerp is dat me aangaat, zoals het migratiebeleid in Europa. Ik geef altijd heel duidelijk aan dat het mijn ideeën zijn en dat je het daarmee oneens kunt zijn.

Leren de leerlingen ook vaardigheden voor hun toekomst?

Het is de eeuwige vraag van leerlingen: wat hebben we hier aan? Waarom moeten we dit weten? Inhoudelijk zullen ze er later misschien niet veel meer van weten, maar ze leren wel belangrijke vaardigheden. In hun latere werk zullen ze ook moeten samenwerken, plannen, bronnen gebruiken en interpreteren, presentaties geven, verantwoorden, beargumenteren, dat soort dingen. Daar heb je als docent dan een basis voor gelegd met dit lesmateriaal. Ook omdat het actueel is. Bepaalde maatschappelijke discussies spelen ieder jaar weer. Daarin is het materiaal heel duurzaam.