Brexit Update

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Lees hier over de laatste Brexit ontwikkelingen.

Update: 29 mei 2019
Vanuit de Europese Commissie is er een nieuw bericht gekomen omtrent de voortzetting van het Erasmus+ programma en het European Solidarity Corps en uitvoering van de noodmaatregelen. Dit bericht kun je hier lezen. 

Update: 15 april 2019
Er is afgelopen week overeenstemming bereikt over uitstel van de Brexit-deadline.
De maatregelen die oorspronkelijk golden tot 12 april, zullen nu gelden tot de nieuwe uittreeddatum. De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019 (of zoveel eerder als het Britse parlement het Brexit-akkoord heeft goedgekeurd). Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk mee zal moeten doen aan de Europese Verkiezingen tussen 23 en 26 mei 2019.

Update: 3 april 2019
De Europese Commissie heeft een pagina ingericht omtrent alle Brexit gerelateerde vragen rondom het programma Erasmus+.
De laatste informatie van de Europese Commissie kun je hier vinden.

Update: 25 maart 2019
De Europese Commissie heeft vandaag een factsheet gepubliceerd in het geval van een no-deal Brexit met de desbetreffende consequenties.

Update: 19 maart 2019
De Raad heeft vandaag een reeks noodmaatregelen aangenomen als onderdeel van de voorbereidingen voor het scenario Brexit zonder akkoord.

De EU wil er voor zorgen dat jongeren die deelnemen aan het programma Erasmus+ hun studie kunnen voltooien en financiering of beurzen kunnen blijven ontvangen,  indien een Brexit-akkoord uitblijft. De vandaag goedgekeurde verordening Erasmus+ is van toepassing op deelnemers uit de EU-27 die in het Verenigd Koninkrijk studeren en op deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk die studeren in de EU-27 op het moment van de terugtrekking.

Het volledige persbericht is hier te lezen.

Update: 11 februari 2019
De Commissie heeft op basis van vragen vanuit de lidstaten een Q&A gepubliceerd. Je kunt hier de antwoorden lezen.

Update: 4 februari 2019
Dat heeft de Europese Commissie vandaag bekend gemaakt. Ook deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk die in één van de 27 EU-landen verblijven, kunnen hun studie, stage of uitwisseling afmaken. De Europese Commissie nam dit besluit om te voorkomen dat deelnemers aan Erasmus+ de dupe worden van een eventuele ‘no-deal’ Brexit.

Het beschermen van de rechten van deelnemers aan Erasmus+
Deelnemers aan het programma Erasmus+ die op 29 maart a.s. in het Verenigd Koninkrijk zijn, kunnen hun uitwisseling voltooien en houden de rest van hun verblijf recht op financiële steun.

Op 30 maart zullen zich 14.000 jongeren van de EU27 (onder wie studenten, stagiaires in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs en onderwijsstaf) in het Verenigd Koninkrijk bevinden dankzij het programma Erasmus+. Daarnaast zijn er 7.000 deelnemers vanuit het Verenigd Koninkrijk in de EU27. In een ‘no-deal’-scenario zouden zij hun verblijf moeten stopzetten en niet langer de gelegenheid hebben om gebruik te maken van subsidie. Dat risico is nu weggenomen.

De toekomstige positie van het Verenigd Koninkrijk in het programma moet uit latere onderhandelingen blijken. Ook is nog onbekend wat er gebeurt met mobiliteiten die ná 29 maart van start zouden gaan.

Het persbericht van de Europese Commissie kan je hier vinden.

Veelgestelde vragen

Naar aanleiding van de recente publicatie van het voorstel van de Commissie voor een specifieke contingentieregeling Erasmus+ in het geval van een "no deal" -scenario, informeren wij je hierbij met een overzicht van veelgestelde vragen, beschikbaar op de Europese website Erasmus+.