Skip naar content

Brexit Update

Gevolgen voor projecten Erasmus+

erasmus-brexit-update.png

Programme Guide

In de Erasmus+ Programme Guide van de Europese Commissie staan alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden uitgebreid omschreven.

Brexit Update

Het Verenigd Koninkrijk zal geen Programmaland vormen voor projecten en contracten die worden afgesloten vanaf het calljaar 2021. Nuffic organiseert op 6 april een online informatiesessie over de gevolgen van de brexit voor EU-studenten.

Alle sectoren

Een van de gevolgen van de brexitdeal is dat het Verenigd Koninkrijk niet zal meedoen aan het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027. Dit heeft niet alleen gevolgen voor mobiliteit, maar ook voor Britse deelname in toekomstige partnerschappen. Updates volgen op deze website zodra er meer informatie bekend is.

Het Verenigd Koninkrijk binnen Erasmus+ 2021-2027

In het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 verandert de status van het Verenigd Koninkrijk van Programmaland naar Partnerland. Dit heeft uiteraard grote gevolgen. Voor een partnerland zijn echter wel mogelijkheden binnen het programma Erasmus+ 2021-2027, met name binnen samenwerkingsprojecten (Key Action 2).

Meer informatie volgt in de Erasmus+ Programme Guide 2021, die in het voorjaar van 2021 wordt verwacht. 

Gevolgen voor toegekende projecten Erasmus+ 2014-2020

Lopende projecten binnen het programma Erasmus+ die geselecteerd zijn tijdens de programmaperiode Erasmus+ 2014-2020 zullen financiering blijven ontvangen voor de volledige duur van het project. Voor deze projecten blijft het Verenigd Koninkrijk deelnemen als Programmaland. Dit is inclusief de Calls KA226 (Digital Readiness) en KA227 (Creativity) van het najaar 2020.

Dit houdt in dat projecten en contracten die goedgekeurd zijn in het programma 2014-2020 nog steeds mobiliteiten kunnen plannen naar het Verenigd Koninkrijk. Bij het plannen van een mobiliteit naar het Verenigd Koninkrijk moet sinds 1 januari 2021 echter wel rekening gehouden worden met de nieuwe Britse vereisten qua reisdocumenten en verblijfsrecht. Dus ook bij reeds goedgekeurde en lopende projecten.

Let op:

  • De meeste activiteiten van Erasmus+ (bijvoorbeeld als docent/trainer lesgeven of een training volgen, als student gaan studeren of als leerling naar een school gaan) van maximaal 6 maanden zijn visum-vrij en volgen de Standard Visitor Route. Elke deelnemer moet wel een bewijs kunnen voorleggen dat hij of zij medewerker of student is aan de zendende organisatie, en is uitgenodigd door de ontvangende organisatie voor de activiteit in kwestie. 
  • Bij een verblijf van maximaal 6 maanden volstaat tot en met 30 september 2021 een geldig Nederlandse identiteitskaart.
  • Bij een langer verblijf en bij ieder verblijf vanaf 1 oktober 2021 is een geldig Nederlands paspoort vereist.
  • De Europese ziekteverzekeringskaart is niet meer geldig in het Verenigd Koninkrijk, dus een privé-ziekteverzekering is aangeraden (lees meer over: Healthcare for visitors to the UK from the EU - Travel Insurance).
  • Wie als student langer dan 6 maanden in het Verenigd Koninkrijk zal studeren, heeft een studentenvisum nodig (lees meer over: Student visa). Dit studentenvisum kan enkel aangevraagd worden wanneer je zal studeren aan een instelling gekend als licensed sponsor. Een overzicht vind je op: Register of licensed sponsors: students).
  • Stages, ongeacht van duur, vereisen een betalend visum (lees meer over: Temporary Worker - Government Authorised Exchange visa (T5). Het Nationaal Agentschap van het Verenigd Koninkrijk biedt uitgebreide informatie over het aanvragen van het noodzakelijke “certificate of sponsorship” (lees meer over: Tier 5 visa: how to apply for a Certificate of Sponsorship).

Meer informatie voor deelnemers Erasmus+

Heb je vragen over de Brexit en jouw project Erasmus+? Neem dan gerust contact met op met je vaste contactpersoon binnen het Nationaal Agentschap Erasmus+.

Individuele deelnemers (bijvoorbeeld studenten of docenten die op uitwisseling gaan) kunnen voor vragen over de Brexit en consequenties voor hen terecht bij de (project)coördinator Erasmus+ van de eigen instelling.

Online informatiesessie 6 april

Voor uitgebreidere informatie over de gevolgen die de brexitdeal heeft voor studenten die voor uitwisseling, studie of stage naar het VK willen, organiseert Nuffic op 6 april een online informatiesessie. Harry Anderson van Universities UK zal een korte presentatie geven over de gevolgen van de brexit voor EU-studenten, en eventuele vragen beantwoorden.

Deze informatiesessie is bedoeld voor international officers, stagecoördinatoren, studieadviseurs en anderen die studenten informeren en adviseren over studie of stage in het VK. 

Handige links

Op de website van de Europese Commissie vind je altijd de laatste informatie over de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU voor organisaties en individuele deelnemers.

Op de website van de Rijksoverheid vind je de laatste informatie over de gevolgen van de Brexit en de veranderingen voor Nederlanders in 2021:

Meer informatie over regels rondom mobiliteit naar het Verenigd Koninkrijk is ook te vinden op GOV.UK:

Persinformatie

Voor persvragen: neem contact op met Jeroen Wienen, persvoorlichter Erasmus+ (tel. 070 42 60 219).