Skip naar content

Brexit Update

Gevolgen voor projecten Erasmus+

erasmus-brexit-update.png

Programmagids

In de Erasmus+ Programmagids van de Europese Commissie staan alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden uitgebreid omschreven.

Brexit Update

In het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 doet het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de Brexit niet langer mee als 'EU-lidstaat die aangesloten is bij het programma'. Wel blijven er mogelijkheden voor het Verenigd Koninkrijk als 'Ander land dat niet aangesloten is bij het programma'.

Alle onderwijssectoren Jeugd & jongerenwerk

Het Verenigd Koninkrijk: 'Ander land dat niet aangesloten is bij het programma' binnen Erasmus+ 2021-2027

De termen Programmalanden en Partnerlanden zijn onlangs gewijzigd. Op deze pagina lees je er meer over.

Als 'Ander land dat niet aangesloten is bij het programma' kun je onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan diverse activiteiten van het programma Erasmus+ 2021-2027. Dit verschilt per onderwijsveld en per actielijn.

KA1 | hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Vanaf Call 2021 zijn de actielijnen KA131 (hoger onderwijs) en KA121 (middelbaar beroepsonderwijs) Individuele Mobiliteit binnen Europa ('tussen EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma') opengesteld voor mobiliteit buiten Europa (met 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma'). Instellingen mogen een maximum percentage van de toekende subsidie gebruiken voor mobiliteit met 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma'.

Omdat het Verenigd Koninkrijk vanaf Call 2021 officieel 'Ander land dat niet aangesloten is bij het programma' is, betekent dit dus dat er binnen KA131 beperkte mogelijkheden blijven voor studenten en staf om met Erasmus+ naar het Verenigd Koninkrijk op mobiliteit te gaan. Uiteraard is dat afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden met de instellingen in het Verenigd Koninkrijk, en de bereidheid van de partnerorganisaties aldaar zich te verbinden aan de ECHE-principes (voor hogeronderwijsinstellingen).

KA2

Voor samenwerkingsprojecten (KA2) blijven er onder bepaalde voorwaarden diverse mogelijkheden om samen te werken met Britse organisaties. 

Ben je benieuwd aan welke acties 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma' mee kunnen doen in het nieuwe programma Erasmus+? Aanvullende informatie hierover vind je in de Erasmus+ Programmagids 2021.

Gevolgen voor toegekende projecten Erasmus+ 2014-2020

Lopende projecten binnen het programma Erasmus+ die geselecteerd zijn tijdens de programmaperiode Erasmus+ 2014-2020 zullen financiering blijven ontvangen voor de volledige duur van het project. Voor deze projecten blijft het Verenigd Koninkrijk deelnemen als 'EU-lidstaat die aangesloten is bij het programma'. 

Dit houdt in dat projecten en contracten die goedgekeurd zijn in het programma 2014-2020 nog steeds mobiliteiten kunnen plannen naar het Verenigd Koninkrijk. Bij het plannen van een mobiliteit naar het Verenigd Koninkrijk moet sinds 1 januari 2021 echter wel rekening gehouden worden met de nieuwe Britse vereisten qua reisdocumenten en verblijfsrecht. Dus ook bij reeds goedgekeurde en lopende projecten.

Let op:

  • De meeste activiteiten van Erasmus+ (bijvoorbeeld als docent/trainer lesgeven of een training volgen, als student gaan studeren of als leerling naar een school gaan) van maximaal 6 maanden zijn visum-vrij en volgen de Standard Visitor Route. Elke deelnemer moet wel een bewijs kunnen voorleggen dat hij of zij medewerker of student is aan de zendende organisatie, en is uitgenodigd door de ontvangende organisatie voor de activiteit in kwestie. 
  • Bij elk verblijf is vanaf 1 oktober 2021 een geldig Nederlands paspoort vereist.
  • De Europese ziekteverzekeringskaart is niet meer geldig in het Verenigd Koninkrijk, dus een privé-ziekteverzekering is aangeraden (lees meer over: Healthcare for visitors to the UK from the EU - Travel Insurance).
  • Wie als student langer dan 6 maanden in het Verenigd Koninkrijk zal studeren, heeft een studentenvisum nodig (lees meer over: Student visa). Dit studentenvisum kan enkel aangevraagd worden wanneer je zal studeren aan een instelling gekend als licensed sponsor. Een overzicht vind je op: Register of licensed sponsors: students).
  • Stages, ongeacht van duur, vereisen een betalend visum (lees meer over: Temporary Worker - Government Authorised Exchange visa (T5)). 

Meer informatie voor deelnemers Erasmus+

Heb je vragen over de Brexit en jouw project Erasmus+? Neem dan gerust contact met op met je vaste contactpersoon binnen het Nationaal Agentschap Erasmus+.

Individuele deelnemers (bijvoorbeeld studenten of docenten die op uitwisseling gaan) kunnen voor vragen over de Brexit en consequenties voor hen terecht bij de (project)coördinator Erasmus+ van de eigen instelling.

Handige links

Op de website van de Europese Commissie vind je altijd de laatste informatie over de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU voor organisaties en individuele deelnemers.

Op de website van de Rijksoverheid vind je de laatste informatie over de gevolgen van de Brexit en de veranderingen voor Nederlanders in 2021:

Meer informatie over regels rondom mobiliteit naar het Verenigd Koninkrijk is ook te vinden op GOV.UK:

Taith is een nieuw programma waarmee Wales en de internationale partners blijven profiteren van uitwisselingen, zoals die voorheen uit Erasmus+ voortvloeiden: