Brexit Update

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Volwasseneneducatie Jeugd & jongerenwerk

Welke gevolgen heeft de brexit voor het programma Erasmus+? Lees hier over de laatste ontwikkelingen.

Op deze pagina vind je korte updates, maar op de website van de Europese Commissie vind je altijd de laatste informatie over de gevolgen van de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU voor organisaties en individuele deelnemers.

Update: 6 januari 2020
​​​​​​Het Verenigd Koninkrijk wil de Europese Unie verlaten op 31 januari 2020. Het VK en de EU bereikten op 17 oktober een akkoord over de voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU (Brexit) en een overgangsperiode. Het Britse parlement en het Europese Parlement moeten dit akkoord nog goedkeuren voordat de afspraken in werking kunnen treden. 

Update: 16 september 2019
De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben besloten de brexitdatum uit te stellen naar uiterlijk 31 oktober 2019.  De kans op een no-dealbrexit is reëel. Wil je controleren wat je nog moet doen om je voor te bereiden? De Rijksoverheid stelt hiervoor de Brexit Impact Scan beschikbaar. De Rijksoverheid past de adviezen in deze Brexit Impact Scan aan op basis van de laatste ontwikkelingen.

Update: 19 augustus 2019
De Britse regering heeft een bericht gepubliceerd omtrent maatregelen voor Britse organisaties die een subsidie van Erasmus+ of European Solidarity Corps toegekend hebben gekregen. Dit bericht kun je hier lezen. 

Update: 29 mei 2019
Vanuit de Europese Commissie is er een nieuw bericht gepubliceerd omtrent de voortzetting van het programma Erasmus+ en het European Solidarity Corps en uitvoering van de noodmaatregelen. Dit bericht kun je hier lezen. 

Update: 15 april 2019
Er is afgelopen week overeenstemming bereikt over uitstel van de brexitdeadline.
De maatregelen die oorspronkelijk golden tot 12 april, zullen nu gelden tot de nieuwe uittreeddatum. De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben besloten de brexitdatum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019 (of zoveel eerder als het Britse parlement het brexitakkoord heeft goedgekeurd). Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk mee zal moeten doen aan de Europese Verkiezingen tussen 23 en 26 mei 2019.

Update: 3 april 2019
De Europese Commissie heeft een pagina ingericht omtrent alle aan de brexit gerelateerde vragen rondom het programma Erasmus+.
De laatste informatie van de Europese Commissie kun je hier vinden.

Update: 25 maart 2019
De Europese Commissie heeft vandaag een factsheet gepubliceerd in het geval van een no-dealbrexit met de desbetreffende consequenties.

Update: 19 maart 2019
De Raad heeft vandaag een reeks noodmaatregelen aangenomen als onderdeel van de voorbereidingen voor het scenario 'brexit zonder akkoord'.

De EU wil er voor zorgen dat jongeren die deelnemen aan het programma Erasmus+ hun studie kunnen voltooien en financiering of beurzen kunnen blijven ontvangen,  indien een brexitakkoord uitblijft. De vandaag goedgekeurde verordening Erasmus+ is van toepassing op deelnemers uit de EU-27 die in het Verenigd Koninkrijk studeren en op deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk die studeren in de EU-27 op het moment van de terugtrekking.

Het volledige persbericht is hier te lezen.

Update: 11 februari 2019
De Europese Commissie heeft op basis van vragen vanuit de lidstaten een Q&A gepubliceerd. Je kunt hier de antwoorden lezen.

Update: 4 februari 2019
Deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk die in één van de 27 EU-landen verblijven, kunnen hun studie, stage of uitwisseling afmaken. Dat heeft de Europese Commissie vandaag bekend gemaakt. De Europese Commissie nam dit besluit om te voorkomen dat deelnemers aan Erasmus+ de dupe worden van een eventuele ‘no-dealbrexit'.

Het beschermen van de rechten van deelnemers aan Erasmus+
Deelnemers aan het programma Erasmus+ die op 29 maart a.s. in het Verenigd Koninkrijk zijn, kunnen hun uitwisseling voltooien en houden de rest van hun verblijf recht op financiële steun.

Op 30 maart zullen zich 14.000 jongeren van de EU-27 (onder wie studenten, stagiaires in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs en onderwijsstaf) in het Verenigd Koninkrijk bevinden dankzij het programma Erasmus+. Daarnaast zijn er 7.000 deelnemers vanuit het Verenigd Koninkrijk in de EU-27. In een ‘no-deal’-scenario zouden zij hun verblijf moeten stopzetten en niet langer de gelegenheid hebben om gebruik te maken van subsidie. Dat risico is nu weggenomen.

De toekomstige positie van het Verenigd Koninkrijk in het programma moet uit latere onderhandelingen blijken. Ook is nog onbekend wat er gebeurt met mobiliteiten die ná 29 maart 2019 van start zouden gaan.

Het persbericht van de Europese Commissie kan je hier vinden.

Veelgestelde vragen

Naar aanleiding van de recente publicatie van het voorstel van de Commissie voor een specifieke contingentieregeling Erasmus+ in het geval van een 'no deal'-scenario, informeren wij je hierbij met een overzicht van veelgestelde vragen, beschikbaar op de Europese website Erasmus+.