Skip naar content

Aanmelding geopend voor adviesgesprekken

Overweeg jij om begin 2024 een subsidieaanvraag te doen voor een samenwerkings- of mobiliteitsproject? Meld je dan nu aan voor een adviesgesprek. In januari en februari 2024 vinden deze adviesgesprekken plaats. Tijdens zo’n gesprek kun je al jouw vragen kwijt. Ook geven adviseurs van Erasmus+ tips om je aanvraag te verbeteren.

Alle onderwijssectoren

Waarom een adviesgesprek? 

Een adviesgesprek helpt je om te toetsen of je op de juiste weg bent met je projectidee. Het gesprek is laagdrempelig. Je hoeft alleen het projectformulier in te vullen. Daarin beschrijf je jouw project op hoofdlijnen. Denk aan: de verwachte impact, leerdoelen en activiteiten. De adviseur bereidt het gesprek goed voor aan de hand van het door jou ingevulde projectformulier. Tijdens het gesprek kun je één-op-één al je vragen stellen. Daarnaast krijg je tips om je aanvraag te verbeteren en verder uit te werken. De adviesgesprekken worden altijd goed gewaardeerd.  

Voor wie zijn deze adviesgesprekken? 

De adviesgesprekken zijn voor mensen die voor het eerst een aanvraag doen, maar ook voor mensen die al vaker een subsidieaanvraag bij Erasmus+ hebben gedaan.  

  • De adviesgesprekken voor Small-Scale Partnerships zijn voor de sectoren primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.  
  • De adviesgesprekken voor Cooperation Partnerships zijn voor de sectoren primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en volwasseneneducatie.  
  • De adviesgesprekken voor mobiliteitsprojecten (Key Action 1) zijn voor de sectoren primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.  

Hoe meld je je aan voor een adviesgesprek?  

De adviesgesprekken zijn online en vinden plaats in januari en februari. Vraag op tijd een adviesgesprek aan, zodat je verzekerd bent van een plaats. Je kunt je opgeven door een projectopzetformulier in te vullen en dit samen met een voorstel voor data en tijdstippen te mailen naar het team van jouw onderwijssector.