Skip naar content

KA1 | Mobiliteitsprojecten voor de breedtesport

Dien je aanvraag in vóór de deadline van 1 oktober 2024, 12.00 CET. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 mei 2025 van start gaan.

Sport

Vergroot met deze subsidielijn de kennis binnen jouw sportorganisatie door het opzetten van een project in het buitenland.