Skip naar content

Aanvraag call 2024 - Virtual Exchanges in Higher Education and Youth

Dien je aanvraag in voor de deadline op 25 april 2024, 17.00 CET

Hoger onderwijs Jeugd & jongerenwerk

Wil je studenten of jongeren een kans geven om deel te nemen aan hoogwaardig internationaal onderwijs? Zonder dat ze daarvoor fysiek naar het buitenland hoeven? Bij virtuele uitwisselingsprojecten vinden de activiteiten online plaats, maar worden het interculturele dialoog en de ontwikkeling van soft skills toch bevorderd. 

Doelstellingen van Call 2024

De actie is erop gericht: 

  • de interculturele dialoog met niet-geassocieerde organisaties aan te moedigen;
  • verschillende soorten virtuele uitwisseling te bevorderen als aanvulling op de fysieke mobiliteit in het kader van Erasmus+, zodat meer jongeren kunnen profiteren van een interculturele ervaring;
  • het kritisch denkvermogen en de mediageletterdheid te verbeteren, met name bij het gebruik van internet en sociale media, om discriminatie, indoctrinatie, polarisatie en gewelddadige radicalisering te bestrijden;
  • de digitale en zachte vaardigheden van studenten, jongeren en jeugdwerkers te ontwikkelen, met name om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren;
  • burgerschap en de gemeenschappelijke waarden (vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie) te bevorderen via het onderwijs;
  • de jongerendimensie in de betrekkingen met de EU met derde landen te versterken.

Themagebieden van Call 2024

De virtuele uitwisselingen moeten worden georganiseerd op één of meer van de volgende themagebieden, die aansluiten bij de prioriteiten van het programma Erasmus+:

  • inclusie en diversiteit;
  • digitale transformatie;
  • milieu en bestrijding van klimaatverandering;
  • deelname aan het democratische proces, gemeenschappelijke waarden en maatschappelijke betrokkenheid.